Fortsatt sukkeravgift på sukkerfri brus

ringnes

Regjeringen viderefører sukkeravgift for både sukkerholdig og sukkerfri drikke – uten selv å ta stilling til spørsmålet.


Det var stor spenning knyttet til sukkeravgiftens videre skjebne i forbindelse med framleggelsen av Statsbudsjettet for 2020. Det skyldes ikke minst anbefalingene fra det regjeringsutnevnte utvalget som i vår talte for å skrote dagens avgift til fordel for en differensiert sukkeravgift som skiller mellom brus med og uten tilsatt sukker.

– Vi registrer at Finansdepartementet oppsummerer utvalgets anbefaling og ulike posisjoner i debatten. Men vi kan ikke se at regjeringen har tatt stilling til spørsmålet selv. Det betyr at det fortsatt er uavklart om regjeringen ønsker å bruke avgiften til å fremme folkehelse, sier administrerende direktør i Ringnes, Anders Røed.

Han legger til at Ringnes vil fortsette å jobbe for en differensiert, helsebegrunnet avgift.

– Med en differensiert avgift er jeg overbevist om at vi ville sett et tilnærmet sukkerfritt drikkevarenorge innen få år, fortsetter Røed og peker på utviklingen i andre markeder med differensiert avgift.

UK og Irland introduserte en differensiert avgift i 2018. Der går skiftet fra sukker til sukkerfritt rekordraskt. Også i Norge har enkelte kjeder prøvd seg med å selge sukkerfritt billigere enn alternativene med sukker. Forbrukerne responderer med å velge bort brus med sukker til fordel for sukkerfritt.

– Vi har signert en avtale med norske myndigheter om at vi skal bidra til å redusere andelen sukker fra vår kategori. Som bransje leverer vi på avtalen. I dag kan Ringnes skilte med at 80 prosent av brusen vi selger uten tilsatt sukker. For 2022 er målet å nå 90 prosent. For å få til dette, håper vi å få med oss myndighetene på laget, sier Røed og minner om at det er betydelige helsegevinster knyttet til å snu forbruket av brus bort fra sukker.

– Selv om vi som bransje har kommet langt, er det fortsatt et betydelig potensial for å gjøre en forskjell for den norske folkehelsa. For hver prosent forbruket flyttes fra sukkerholdig til sukkerfri brus fjerner vi 480 tonn sukker fra markedet, avslutter Røed.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.