Første immunterapi for pasienter med trippel negativ brystkreft med spredning godkjent i Norge

roche

Roches immunterapi Tecentriq (atezolizumab) ble mandag godkjent for to ulike indikasjoner i Beslutningsforum.


Beslutningsforum vurderte mandag Tecentriq til to pasientgrupper:

  • Pasienter med PD-L1 positiv inoperabel lokalavansert eller metastatisk trippel-negativ brystkreft 
  • Pasienter med PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft med plateepitelkarsinom og som tidligere har mottatt kjemoterapi.

For pasienter med brystkreft blir legemidlet tilgjengelig fra og med 15. april 2020.

– Det er svært gledelig at norske brystkreftpasienter nå får tilgang til immunterapi i den offentlige \ helsetjenesten. Trippel-negativ brystkreft forekommer hos om lag 15 prosent av pasientene, og er en type brystkreft som kan spre seg oftere og som er mer aggressiv enn den mest vanlig forekommende brystkrefttypen. Derfor er det bra at immunterapi nå er tilgjengelig for disse pasientene som har et stort behov for forbedret behandling, sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge.

Beslutningsforums godkjenning er basert på resultatene fra IMpassion130-studien, som også har inkludert norske pasienter, hvor effekten og sikkerheten av Tecentriq ble undersøkt hos pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft. IMpassion-130 er den første fase III-studien med immunterapi som har demonstrert en signifikant forbedring i overlevelse hos pasienter med en PD-L1 positiv tumor.

I tillegg ble Tecentriq monoterapi godkjent for bruk i norske sykehus til behandling av PD-L1 negative pasienter med ikke-småcellet lungekreft og plateepitelkarsinom (etter progresjon på kjemoterapi). Her kan legemidlet inngå i anbud fra april 2021. Tecentriq er fra før av godkjent til denne pasientgruppen med PD-L1 uttrykk, og er nåværende anbudsvinner.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.