Fornyer samarbeidet for å møte fremtidige muligheter i helsesektoren

tellu

Telenor og Tellu har vært samarbeidspartnere i en årrekke. Nå går samarbeidet inn i en fase hvor målsetningen er å ta nye posisjoner innen e-helse og velferdsteknologi, med fokus på det norske helsemarkedet.


– Vårt samarbeid har vist seg å bære frukter. Som e-helse plattform og teknologileverandør til Telenor innenfor satsningsområder som digitalt tilsyn og medisinsk avstandsoppfølging, opplever vi god etterspørsel og respons i markedet, sier Ole Christian Olssøn, CEO i Tellu. 

Line Jørgensen, salgsdirektør i Tellu bekrefter at det er stor interesse i markedet. Tellu og Telenor jobber tett sammen med både sykehus og kommuner for å være mest mulig relevante for kundene.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

– Vi opplever økt fokus fra myndighetene innen e-helse, i tillegg til at kundene begynner å bli modne for å ta i bruk nye løsninger innen velferdsteknologi. 

Lars Bakken, som leder Telenor Norges satsning innen e-helse, sier at det er viktig å jobbe sammen med brukerne, både pasienter og helsepersonell, i utviklingen av tjenestene. Dette sikrer at løsningene som tilbys gir størst mulig nytteverdi, både gjennom å forenkle hverdagen for helsepersonell og gi økt trygghet og mestring for pasienten.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

– Målet til både Telenor og Tellu er at pasienten opplever økt livskvalitet, sier Lars.

Tellu ser økt etterspørsel og behov for integrasjon med helsetjenestens eksisterende virksomhets- og pasientjournalsystem. Arnor Solberg, som er COO og CISO i Tellu forteller at Tellu sin e-helseplattform er state-of-the-art og bygget på åpne standarder etter krav satt fra både myndigheter og fagmiljø og nevner bl.a. FHIR, Continua, SCAIP og ISO 27001.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Dette tilrettelegger for og forenkler integrasjon av ulike systemer og løsninger og adresserer behov for samhandling og utveksling av data på tvers i organisasjoner Tellu er svært opptatt av sikkerhet, og nevner bl.a ISO som et fundament i denne sammenhengen.

– Vi har å gjøre med utveksling av helsedata, så det skulle egentlig bare mangle, avslutter han.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.