Fornyer samarbeidet for å møte fremtidige muligheter i helsesektoren

tellu

Telenor og Tellu har vært samarbeidspartnere i en årrekke. Nå går samarbeidet inn i en fase hvor målsetningen er å ta nye posisjoner innen e-helse og velferdsteknologi, med fokus på det norske helsemarkedet.


– Vårt samarbeid har vist seg å bære frukter. Som e-helse plattform og teknologileverandør til Telenor innenfor satsningsområder som digitalt tilsyn og medisinsk avstandsoppfølging, opplever vi god etterspørsel og respons i markedet, sier Ole Christian Olssøn, CEO i Tellu. 

Line Jørgensen, salgsdirektør i Tellu bekrefter at det er stor interesse i markedet. Tellu og Telenor jobber tett sammen med både sykehus og kommuner for å være mest mulig relevante for kundene.

– Vi opplever økt fokus fra myndighetene innen e-helse, i tillegg til at kundene begynner å bli modne for å ta i bruk nye løsninger innen velferdsteknologi. 

Lars Bakken, som leder Telenor Norges satsning innen e-helse, sier at det er viktig å jobbe sammen med brukerne, både pasienter og helsepersonell, i utviklingen av tjenestene. Dette sikrer at løsningene som tilbys gir størst mulig nytteverdi, både gjennom å forenkle hverdagen for helsepersonell og gi økt trygghet og mestring for pasienten.

– Målet til både Telenor og Tellu er at pasienten opplever økt livskvalitet, sier Lars.

Tellu ser økt etterspørsel og behov for integrasjon med helsetjenestens eksisterende virksomhets- og pasientjournalsystem. Arnor Solberg, som er COO og CISO i Tellu forteller at Tellu sin e-helseplattform er state-of-the-art og bygget på åpne standarder etter krav satt fra både myndigheter og fagmiljø og nevner bl.a. FHIR, Continua, SCAIP og ISO 27001.

Dette tilrettelegger for og forenkler integrasjon av ulike systemer og løsninger og adresserer behov for samhandling og utveksling av data på tvers i organisasjoner Tellu er svært opptatt av sikkerhet, og nevner bl.a ISO som et fundament i denne sammenhengen.

– Vi har å gjøre med utveksling av helsedata, så det skulle egentlig bare mangle, avslutter han.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.