Foreslår substitusjonsbehandling av alkoholavhengighet

alkohol sprit

Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener at dagens behandlingstilbud for alkoholavhengige er mangelfullt. Vi ber helseminister Bent Høie gjøre medikamenter brukt i behandling billigere og innføre en prøveordning med substitusjonsbehandling for å gi flere som sliter med alkoholavhengighet den hjelpen de trenger.


– Alkoholavhengighet er en alvorlig lidelse som rammer hver sjette person som drikker alkohol. Nest etter sigaretter, er alkohol det rusgivende stoffet som tar flest liv i Norge, med ca. 350 dødsfall årlig. I tillegg blir mange syke og uføre. Ved andre sykdommer av samme alvorlighetsgrad er det forventet at man prøver ut forskjellige behandlingsmetoder for å oppnå en endring, deriblant medikamentell behandling, sier Ina Roll Spinnangr, leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Totalavhold fungerer ikke for alle
Selv om problemet er stort, kommer få noensinne i kontakt med behandlingsapparatet (estimert ca. 25-30 prosent). Det er vanlig å hevde at den eneste løsningen for personer med alkoholproblemer er å bli totalavholdende. Samtidig er dette en tilnærming som kan bidra til at en del ikke oppsøker behandling, ettersom totalavhold kan oppleves uoverkommelig for noen. Det virker også ha vært en holdning i deler av norsk rusbehandling at pasienter må slutte å drikke før de kan behandles.

– Dette gjør at de aller sykeste risikerer at de ikke får helsehjelpen de har krav på. Det er helt urimelig at man må være frisk nok for i det hele tatt å starte en rusbehandling, sier Spinnangr.

Av dem som kommer til behandling er det dessuten få som klarer å holde seg fri fra alkoholproblemene. I følge Forbundet mot rusgift faller nærmere 70 prosent tilbake etter behandlingen.

– Når så få mennesker får hjelp av dagens behandlingstilbud er det på tide å stille spørsmål om dagens behandlingstilbud er tilstrekkelig, mener Ina Roll Spinnangr, leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Substitusjonsbehandling til alkoholikere
Vi har hatt gode erfaringer med substitusjonsbehandling for tobakk- og opiatavhengige, enten det er med mål om å bli medikamentfri i nær fremtid eller ikke.- Hvorfor får nesten ingen av dem som sliter med alkoholavhengighet tilsvarende hjelp? Det er på tide å vurdere om denne tilnærmingen kan virke for flere grupper som sliter med rusproblemer, deriblant alkoholisme, mener Foreningen Tryggere Ruspolitikk. 

Østerrike og Italia har lenge gitt substitusjonsbehandling med GHB til alkoholikere, med gode resultater. Baclofen har også blitt brukt i forsøk med lovende resultater i noen studier.De beste resultatene sees ved kombinasjon av flere medikamenter, som for eksempel GHB og naltrekson. Medisiner som antabus, nalmefen, naltrexon og acamprosat er brukt i alkoholbehandling i Norge, men dekkes ikke av blåreseptordningen.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk har invitert professor Wim van den Brink til Nordic Reform Conference som avholdes 20-21.sept på DOGA i Oslo (Nordicreform.com). Han vil dele den nyeste kunnskapen om behandling av alkoholavhengighet og foreslå noen konkrete tiltak Norge kan innføre for at flere som sliter med alkoholavhengighet skal få hjelp.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.