Foreningen Tryggere Ruspolitikk reagerer på politiets reformsabotasje

politiet

Det regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget overleverte i dag sin NOU med anbefalinger til Regjeringens avkriminalisering av mindre narkotikalovbrudd. Foreningen Tryggere Ruspolitikk er positive til utvalgets anbefalinger, men reagerer på det de mener er sabotasje fra politiet både i og utenfor NOU-prosessen.


– Ikke bare går politiet ut i mediene og advarer mot konklusjonene dager før utredningen foreligger, men politiets representant i utvalget har valgt å tolke mandatet i strid med både ordlyden og Høies uttalelser om intensjonen. At politiet skulle ønske de fortsatt fikk straffe flertallet som ikke har et rusproblem, betyr ikke at mandatet gir rom for en slik løsning.

Spinnangr mener utvalgets anbefalinger jevnt over er progressive og gode, og berømmer deres kunnskapsbaserte tilnærming.

– Utvalget har gått svært langt i å basere konklusjonene sine på forskning knyttet til lovens virkning. Dette er noe man helst har unngått i narkotikapolitikken tidligere, da man har foretrukket å argumentere ut fra hvordan man tror loven vil virke. 

Advokat og fagansvarlig i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Dagfinn Hessen Paust, tror dette gjør at mange kan oppfatte utvalgets kunnskapsbaserte konklusjoner som radikale.

– Det er jo kontraintuitivt at straff og sanksjonering ikke skulle påvirke hvor mange som ruser seg, men det er altså dette forskningen viser. De fleste tror lovbestemmelser er en “lysbryter” som skrur atferd av og på, men rettssosiologien har for lengst vist at dette ofte ikke stemmer. 

Foreningen mener utvalget kunne ha gått lengre i sine anbefalinger når det gjelder noen typer narkotikalovbrudd, blant annet dyrking av planter og bestilling av stoff fra utlandet.

– Vi mener utvalget kunne ha foreslått å avkriminalisere dyrking av for eksempel én cannabisplante per boenhet og små nettbestillinger fra utlandet, som ifølge NOU-en fortsatt vil straffes som produksjon og smugling. Særlig dyrking ville klart være å foretrekke fremfor at storforbrukere må kjøpe av organiserte kriminelle og finansiere forbruket sitt med videresalg.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.