Forebygging og behandling av influensa og forkjølelse med Palmitoyletanolamid (PEA)

forkjølet nese

På slutten av 1960 tallet ble Palmitoyletanolamid (PEA) lansert som et middel for å behandle influensa og forkjølelse under merkenavnet «Impulsin» fra firmaet SPOFA. Flere kliniske studier knyttet til «Impulsin» viste at PEA var et effektivt og sikkert middel mot disse sykdommene.


Når det gjeldt å forebygge mot influensa varierte resultatene fra undersøkelsene mellom 32% og 59% mindre forekomst av influensa blant dem som brukte PEA. 

Smerte og feber ble redusert med 45,5% blant dem som brukte PEA, sammenlignet med dem som trodde de hadde fått PEA, men som hadde spist et uvirksomt stoff i stedet (et placebo). 

De positive effektene var tydelig fra den andre uken. Det totale antall sykedager ble også betydelig redusert blant dem som spiste PEA. 

Det er verdt å merke seg at her er det snakk om reduksjon av sykedager, ikke syke-timer som i tilfellet med Tamiflu. 

I perioden 1969–1979 ble resultatene fra totalt 5 studier av voksne og en studie av barn publisert. Alle disse var dobbelt-blindede og placebo-kontrollerte.

I forbindelse med undersøkelsene ble det påpekt at PEA har klare fordeler i forhold til vaksiner og antivirale midler. Det ble videre hevdet at PEA gir mulighet for et raskt svar på en eventuell influensaepidemi, spesielt med tanke på nye og ukjente variasjoner av viruset. 

Til tross for disse overbevisende resultatene forsvant «Impulsin» og andre PEA preparater etterhvert fra markedet. 

I dag finnes det noen PEA produkter på markedet, men ingen er spesielt rettet mot influensa og forkjølelse. I Norge finnes PEA som kosttilskuddet endoCAN fra Naturmedisinsentralen.

PEA synes å kunne brukes som kosttilskudd for å prøve å unngå å bli syk av influensa eller forkjølelse, og for å prøve å kunne gjøre sykeperioden kortere hvis en er blitt syk.

PEA er et vanlig kosttilskudd uten noen bivirkninger og kan derfor trygt benyttes til enkel «egenbehandling» i forbindelse med influensa og forkjølelse. 

PEA har ingen bivirkning og interagerer ikke med noen legemidler, og er derfor brukt i smertebehandling av eldre med nedsatt funksjon – samt andre som ikke tåler vanlige smertestillende midler så godt. 

PEA kan derfor også trygt anbefales av lege eller terapeut for pasienter i forhold til denne type problemer, og vil kunne virke understøttede i forhold til vaksinering eller eventuell behandling med Tamiflu og lignende midler.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.