Forebygge brystkreft

Egenkontroll av brystene.

Brystkreft er i dag den vanligste kreftformen blant kvinner og hvert år får over 3000 diagnosen. Kvinner anbefales å følge med på brystene sine og reagere om de finner noe unormalt.


Fra slutten av trettiårene oppfordres kvinner til å gjøre jevnlige egenkontroller ved å kjenne på brystene og sjekke armhuler. Lette flate trykk med håndflaten anbefales, samtidig som motsatt arm løftes helt opp.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Ved store bryster kan egenkontrollen med fordel utføres liggende. Oppdages kul eller forandringer i huden, hevelser eller søkk, skal kontroll hos lege bestilles. Det samme gjelder om det kommer væske fra brystvorte eller om den har endret form.

Kreftregisteret har registrert at opp mot 90% av de kvinnelige brystkreftpasientene lever fem år etter de har fått diagnosen. Menn kan også få brystkreft. Dette er mindre kjent og dessverre oppdages det ofte sent.

Les også:  Vitamin K2 kan hjelpe mot Covid-19

Kvinner mellom femti og sekstini år tilbys i dag mammografi, en røntgen undersøkelse. Det betales kun egenandel for denne gruppen som får en henvisning fra Kreftregisteret. Kreftforeningen jobber med å utvide dette tilbudet til å gjelde også for eldre og yngre grupper.

 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.