Forebygge brystkreft

Egenkontroll av brystene.

Brystkreft er i dag den vanligste kreftformen blant kvinner og hvert år får over 3000 diagnosen. Kvinner anbefales å følge med på brystene sine og reagere om de finner noe unormalt.


Fra slutten av trettiårene oppfordres kvinner til å gjøre jevnlige egenkontroller ved å kjenne på brystene og sjekke armhuler. Lette flate trykk med håndflaten anbefales, samtidig som motsatt arm løftes helt opp.

Ved store bryster kan egenkontrollen med fordel utføres liggende. Oppdages kul eller forandringer i huden, hevelser eller søkk, skal kontroll hos lege bestilles. Det samme gjelder om det kommer væske fra brystvorte eller om den har endret form.

Kreftregisteret har registrert at opp mot 90% av de kvinnelige brystkreftpasientene lever fem år etter de har fått diagnosen. Menn kan også få brystkreft. Dette er mindre kjent og dessverre oppdages det ofte sent.

Kvinner mellom femti og sekstini år tilbys i dag mammografi, en røntgen undersøkelse. Det betales kun egenandel for denne gruppen som får en henvisning fra Kreftregisteret. Kreftforeningen jobber med å utvide dette tilbudet til å gjelde også for eldre og yngre grupper.

 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.