Flere fødes utenfor sykehus – høyere dødelighet

fødsel sykehus

Hvert år fødes 400 barn utenfor sykehus. Dødeligheten for disse barna er over dobbelt så høy som for dem som fødes på sykehus, viser ny forskning fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.


De kommer til verden i ambulanser, privatbiler og taxier på vei til sykehus. Eller hjemme på badegulvet. Norge har 50 fødeinstitusjoner og 9% av norske kvinner bor en time eller mer unna et fødested. Over dobbelt så mange som for 30 år siden føder i dag utenfor sykehus.

– Sentralisering av fødeomsorg er en god ting. Det er mye tryggere å føde i Norge enn for 30 år siden, men mange har lang reisevei til fødested. Uplanlagte fødsler er derfor ikke alltid mulig å forhindre, fastslår stipendiat Björn Gunnarsson i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

8. desember disputerer han for doktorgraden og presenterer funn om risikoen knyttet til å føde utenfor sykehus. I avhandlingen ”Unplanned out-of-institution births: Incidence, outcome, and prediction of imminent childbirth” har Gunnarsson og forskerteamet hans analysert materiale fra Medisinsk fødselsregister fra 1999 til 2013.

– Ett av de viktigste funnene vi har gjort, er at dødeligheten for barn født utenfor sykehus er over dobbelt så høy som for dem som fødes på sykehus. Dette er et tema som har fått lite oppmerksomhet i Norge. Vi må sette fokus på fødsler utenfor sykehus og prøve å finne ut hvordan vi kan få tallene ned, sier Gunnarson.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.