Finner downs syndrom med NIPT

nipt downs syndrom
nipt downs syndrom
Finner ut om barnet har down syndrom med NIPT.

Er du gravid og lurer på om barnet ditt kan ha downs syndrom? NIPT kan nå enda mer treffsikkert finne barn med Downs syndrom. Dermed blir jakten intensivert. Bioteknologirådet anbefaler NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) som fosterdiagnostikk for gravide som er over 38 år eller i risikogruppen.


Testen gir mindre risiko og er mer treffsikker enn metodene som brukes i dag (KUB), til å finne kromosomavvik som Downs syndrom og trisomi 13 og 18 på fostre tidlig i svangerskapet.

Ingrid Marie Hardang er overlege i medisinsk biokjemi. Hun påpeker det faktum at selv om NIPT er mer treffsikker enn dagens fosterdiagnostikk, må man likevel gå videre med en fostervannsprøve for å verifisere resultatet. Ettersom det er knyttet en spontanabort-risiko på 0,5-1 prosent til en slik verifisering, vil heller ikke NIPT være helt «trygg».

Informasjonsansvarlig i Menneskeverd Maria Victoria Kjølstad Aanje stiller seg undrende til at man setter av store summer i helsebudsjettet for å jakte ned de som har ett kromosom ekstra.

– I dag brukes fosterdiagnostikk primært til å finne Downs syndrom (trisomi 21). Blir NIPT innført, intensiverer vi treffsikkerheten, noe som vil føre til økt sortering av menneskeliv. Mange med Downs syndrom lever gode liv, påpeker Aanje.

Hun tror helsemyndighetene vil få vanskeligheter med å sette grenser for hva vi skal undersøke.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.