Fersk undersøkelse: Halvparten av førerhundbrukerne har opplevd utfordrende situasjoner under pandemien

Norges Blindeforbund

I disse dager råder myndighetene oss til å holde avstand til andre. Det er en utfordring for svaksynte og blinde, spesielt for førerhundbrukere som hver dag er ute på tur med hundene sine.


Siste onsdag i april er det Førerhundens dag. Hvert år setter Blindeforbundet fokus på et spesielt tema, og i år er det «Førerhunden – hjelper og venn i hverdagen».

44 prosent av førerhundbrukerne sier at førerhunden har vært enda viktigere i tiden med koronasmitte enn ellers. Førerhundens betydning gjelder spesielt de som ikke er i arbeid. Dette kommer frem i en rykende fersk undersøkelse blant førerhundbrukere, gjennomført av Opinion på oppdrag fra Norges Blindeforbund.

Samtidig oppgir halvparten av førerhundbrukerne at de har opplevd utfordrende situasjoner med andre hunder eller personer med tanke på at det nå skal holdes avstand for å unngå koronasmitte.

Førerhundbruker Runar Kvam (49) merker godt at det nå er langt flere folk ute på Åssiden i Drammen der han bor.

– For meg som ikke ser er det utfordrende å overholde avstanden til andre. Jeg opplever daglig situasjoner der både folk og andre hunder kommer for tett på og det oppleves til tider utrygt.

Runar Kvam gikk fra å være svært svaksynt til helt blind for noen år siden og synes det var begrensende å være avhengig av andre når han skulle ferdes ute. Dette endret seg i fjor vår da han fikk førerhunden Hope. Hun ga ham selvstendigheten tilbake igjen, og nå kan han gå ut akkurat når han har lyst.

Han synes det aller beste med førerhund er å kunne komme seg de to kilometerne frem og tilbake til jobb uten hjelp. Men i likhet med mange andre i disse dager, tilbringer 49-åringen mye tid innendørs. Da det ekstra godt å ha førerhund, slik at han kommer seg ut hver dag.

– Hope er mer enn en hjelper i hverdagen, hun gir også selskap og mosjon og er en ekstra viktig hjelper og venn for både meg og resten av familien nå i disse koronatider, sier Runar.

Forbundsleder i Blindeforbundet, Terje André Olsen, håper at hundeiere og andre viser hensyn i møte med førerhunder og synshemmede.

– Førerhunden er lært opp til å gå utenom hindringer, men den er ingen maskin, så to-metersregelen kan være vanskelig å overholde. Derfor det så viktig å vise hensyn når man møter en førerhund i arbeid, sier Olsen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.