Fellesorganisasjonen vil avkriminalisere narkotika til eget bruk

Fellesorganisasjonen

Narkotikabruk er avkriminalisert under koronakrisen. Fellesorganisasjonen (FO) ønsker å erstatte straff med hjelp, også når krisen er over.


I vinter leverte Rusreformutvalget sin anbefaling til regjeringens narkotikapolitikk. De foreslår at narkotika avkriminaliseres. På grunn av koronakrisen har Riksadvokaten bedt politiet nedprioritere nettopp bruk og besittelsessaker. FO mener det i praksis betyr at rusbruk er avkriminalisert og krever at det fortsetter når krisen er over.

– Mennesker med alvorlige ruslidelser må møtes med hjelpende hender, ikke håndjern, sier Mimmi Kvisvik, leder av Fellesorganisasjonen.

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som jobber med mennesker med ulik rusproblematikk. De mener at dagens straff er lite effektiv i å forebygge mot narkotikabruk og å få mennesker ut av rusavhengighet.

Forbundet reagerer på at hjelpetilbudene til rusavhengige for tiden er redusert på grunn av koronaviruset.

– Rusreformutvalget advarer nettopp mot det som skjer nå, at vi går fra straff til ingenting. Mange som sliter med rus har andre utfordringer i tillegg. Nå står de uten tilbud, uten omsorg og uten hjelp. Det er dårlig politikk, konstaterer Kvisvik.

– Sammensatte problemer krever helhetlige sosialfaglige løsninger, avslutter Kvisvik.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.