Farlig med gamle medisiner?

gammel medisin

Vi bruker alle medisiner fra tid til annen, men mange glemmer av at medisiner faktisk har en begrenset holdbarhet, etter medisinene har passert datoen for når du kan brukes skal de kastes.


Det er flere årsaker til det, en er at medisinene kan slutte å virke, en annen er at oppbavares de for lenge kan de bli skadelige.

Enkelte har gamle medisiner liggende sånn i tilfelle vi skulle få bruk for dem. Og da er det lett å glemme av datomerkingen på medisinene, av og til kan man til og med ha kastet emballasjen til medisinen man har liggende. Vi har stilt farmasøyt og kvalitetsrådgiver Maren Hoff i Boots Norge de vanligste spørsmålene rundt medisiner og holdbarhet.

Hvor lenge er medisiner holdbare?
– Alle legemidler er merket med en holdbarhetsdato som angir hvor lenge produktet er holdbart. For noen legemidler kan denne holdbarhetsdatoen påvirkes av hvordan legemiddelet blir oppbevart. Noen legemidler skal for eksempel oppbevares kaldt eller beskyttet mot lys. Det er viktig å lese pakningsvedlegget slik at man vet hvordan legemiddene man bruker skal oppbevares.

Går noen medisiner ut på dato tidligere enn andre?
– Det er forskjell på hvor lenge legemidler er holdbare. Generelt kan man si at tabletter ofte har lang holdbarhet, mens flytende produkter ofte har kortere holdbarhet. Miksturer kan ha holdbarhet på kun noen dager. Det er allikevel viktig å sjekke holdbarheten på hvert enkelt legemiddel man bruker, da det kan være store variasjoner i dette.

Hva skjer med medisiner etter at de er utgått på dato?
– Når man passerer holdbarhetsdatoen er det ulike ting som kan skje med legemidlene. Stoffene som har effekt, virkestoffene, kan endre seg og effekten på legemidlet blir endret. Legemidler som inneholder vann kan få vekst av mikroorganisme, produkter kan harskne eller de kan tørke inn.

Er det farlig?
– Når virkestoffene endrer seg kan effekten av legemiddelet bli annerledes enn det som er tenkt. Vanligvis vil det bety at legemidlene ikke virker like godt som de skal, men i verste fall kan stoffene få andre effekter enn det de skal, og det kan i verste fall være skadelig for helsen. At legemidler mister effekten sin kan føre til at tilstanden man har ikke blir behandlet.

Er det greit å bruke medisiner jeg har fått av legen min før?
– Dette kommer veldig an på hvilken medisin det gjelder og hvilken avtale du har med legen din. Det er viktig å huske at legen har skrevet ut medisinen med tanke på hvordan helsen din var på det tidspunktet da du besøkte legen. Kroppen endrer seg og tilstanden endrer seg. Det er også vanskelig å vite sikkert om plagene du har nå skyldes det samme du har hatt tidligere.

Er det greit å kaste medisiner?
– Legemidler er en betydelig belastning for miljøet, og du bør levere alle gamle medisiner og medisinrester til destruksjon på apoteket. Antibiotika som kommer ut i naturen kan føre til resistens hos bakterier og medisiner som inneholder hormoner kan påvirke dyrelivet svært negativt. Gjør det til en god vane å rydde medisinskapet jevnlig. Samle sammen det du tar ut av medisinskapet og ta det med til apoteket for destruksjon.

Bør medisiner oppbevares i kjøleskap?
– At legemidler holder seg bedre når de settes i kjøleskapet et en utbredt misforståelse. Noen legemidler skal oppbevares i kjøleskapet, men disse er merket med det. Mange legemidler holder seg best når de oppbevares i romtemperatur. Fuktighet kan være skadelig for mange legemidler. Les på pakningen eller spør på apoteket dersom du lurer på hvordan dine legemidler skal oppbevares.

Hvordan oppbevarer jeg medisinene mine for at de skal holde seg lengst mulig?
– Oppbevar dem slik det står på pakningen. Invester i et godt og sikkert medisinskap, og heng det et annet sted enn på badet. Badet er ikke et velegnet sted for oppbevaring av legemidler da det både er for varmt og for fuktig. Legemidler skal heller ikke ligge i kalde eller varme biler. Både for høy og for lav temperatur kan påvirke legemidlene slik at de ikke får den effekten de skal ha.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.