Falske nyheter i Kina om ukjent lungebetennelse i Kasakhstan

Kasakhstan

Helsemyndighetene i Kasakhstan avviser kategoriske rapporter i kinesiske medier om spredning av en ny og ukjent type lungebetennelse i Kasakhstan som skal være «mer dødelig enn coronaviruset». Den kasakhstanske helseministeren Alexey Tsoi uttaler kategorisk at denne informasjon er falsk.


Det er riktig at det har vært flere tilfeller av lungebetennelse enn vanlig i deler av Kasakhstan i år, men Helsedepartementet i landet avviser bestemt at det dreier seg om spredning av en ny og ukjent epidemisk lungebetennelse som er mer ødeleggende enn coronaviruset. Departementet viser til at Verdens helseorganisasjon har koder for klassifisering av lungebetennelse mens COVID-19 er diagnostisert klinisk eller epidemiologisk. I likhet med andre land overvåker og holder Kasakhstan full oversikt over forskjellige typer lungebetennelse.

I en orientering 9. juli uttalte helseministeren seg om det totale antall lungebetennelsessaker i landet i tråd med reglene for klassifisering av sykdommen. Basert på data understreker derfor helsedepartementet i Kasakhstan at de kinesiske medieoppgavene er å betrakte som fake news.

Meldingene i kinesiske medier har sitt utspring i at den den kinesiske ambassaden i Kasakhstan advarte om at landet nå er rammet av en lungebetennelse som så langt har tatt livet av 1700 personer og er bare egnet til å spre unødvendig frykt. I en uttalelsen dagen etter bekreftet myndighetene i Kasakhstan tilfeller av «en viral lungebetennelse av uspesifisert epidemiologi», men uttalte samtidig at utbruddet verken er nytt eller ukjent.

Når det gjelder corona-viruset har Kasakhstan nå 56.455 personer som er smittet, og 264 som er meldt døde.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.