Fagforbundet: – Uakseptabelt at sykehus og pasienter må betale for krisa i luftambulansetjenesten

operasjon

Fagforbundet reagerer kraftig på at det nå er sykehusene, og dermed pasientene, som må betale for krisa i luftambulansetjenesten.


Dette kom fram på dagens foretaksmøte for de fire helseforetakene. Der ble det klart at det skal settes i verk tiltak for å «gjenreise tilliten til luftambulansetenesta i Nord-Noreg», ved at det det skal settes inne et ambulansehelikopter i Kirkenes og et ekstra jetfly i Tromsø «gjennom vinteren».

Kostnadene for disse ekstratiltakene skal dekkes av de regionale helseforetaka, ble det bestemt i møtet i dag. Disse kostnadene kommer i tillegg til utgiftene til krisetiltak som allerede er gjennomført. Like før jul fortalte helseministeren at han ikke kan svare på hvor store disse utgiftene har vært, eller hvem som skal dekke dem.

– Dette er en komplett skandale. Krisa i luftambulansetjenesten går nå ut over sykehusenes ordinære drift, og dermed rammer den pasientene. Pasientene i nord rammes nå dobbelt opp, først ved at de har fått et uholdbart luftambulansetilbud, og dessuten ved at det blir mindre ressurser til sykehusene, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

– Det er helt uholdbart at det er sykehusene, og dermed pasientene, som må bære ekstrakostnadene ved et skandaløst anbudssystem. Anbudssystemet skulle føre til lavere kostnader, men nå ser vi at det kan koste sykehusene og pasientene dyrt, sier Nord.

Lederen av Fagforbundet ser derimot positivt på at krisa i luftambulansetjenesta har medført ei samling av de ansatte og deres organisasjoner. På dagens møte i helseforetaka samla alle de ansattes representanter, fra LO (Fagforbundet), Akademikerne (Legeforeninga) YS (Delta) og Unio (Norsk sykepleierforbund), seg om en felles protokolltilførsel:

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

«Disse styremedlemmene mener at den operative driften av luftambulansene må organiseres i offentlig regi under de regionale helseforetakene og ikke konkurranseutsettes. Vi forventer at den forestående utredningen av drift av luftambulansetjenesten (Ekspertutvalget) sikrer bred medvirkning og involvering av berørte ansatte og deres organisasjoner, basert på avtaleverkets prinsipper for informasjon, samarbeid og medbestemmelse»

– Det er historisk at de ansattes representanter nå samler seg om et krav om statlig drift av luftambulansetjenesta. Nå må helseminister Høie og regjeringen lytte til de ansatte, mener Nord. 

Forbundslederen mener at helseministeren må sørge for at det ikke er pasientene ved sykehusene som nå må betale prisen for krisa som har oppstått. Dessuten mener Fagforbundet at helseministeren må bidra til at avtalen med operatøren Babcock, som selskapet har brutt, blir sagt opp.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

– Krisa i luftambulansetjenestene er skapt av regjeringa og helseminister Bent Høie. Både de ansatte og fagmiljøet advarte mot følgene av konkurranseutsettingen. Det ble klart og tydelig varslet om at anbudssystemet gjør akuttberedskapen mer sårbar, og at valget av en ny operatør kunne ødelegge samhandlingen mellom operatør og helseforetak. Helseministeren ga blaffen i disse advarslene, og på toppen av alt ble kontrakten gitt til det selskapet som skåret dårligst på kvalitet, sier Mette Nord. 

Hun viser til at regjeringas argument har vært at privat drift gir et rimeligere tilbud, men at den krisa man nå står oppe i, tyder på det stikk motsatte. 

Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og mer enn 20 000 av disse jobber ved sykehusene og i de prehospitale tjenestene.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.