Fagforbundet: – Sjokkerende beslutning om Finnmarkssykehuset

fagforbundet

Fagforbundet støtter protestene fra de ansattes organisasjoner ved Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Regjeringas beslutning om at Finnmarkssykehuset skal underlegges UNN har kommet som lyn fra klar himmel både for befolkninga og de ansatte.


– Fagforbundet er kritisk til at helseminister Bent Høie og regjeringa vil at Finnmarkssykehuset skal underlegges UNN. Vi frykter dette vil svekke sykehusdriften både i Finnmark og Troms, sier nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet.

– Det er sjokkerende at dette varsles i regjeringsplattformen fra Granavolden uten at verken de folkevalgte i Finnmark eller de tillitsvalgte ved sykehusene har blitt orientert, og langt mindre fått mulighet til medvirkning før beslutninga ble tatt, understreker Skoghaug.

Fagforbundets mener at regjeringas sammenslåingsplan får store konsekvenser for pasienter, innbyggere og ansatte ved sykehusene i Troms og Finnmark. Saka har dessuten nasjonal betydning, sier hun.

– Når Finnmarkssykehuset underlegges UNN, betyr dette at enda mer makt og kompetanse flyttes fra Finnmark til Tromsø. Dette skjer etter at tvangssammenslåingen av fylkeskommunene allerede har lagt til rette for flytting av makt og arbeidsplasser fra Finnmark til Troms. Det er et nasjonalt problem at Finnmark bygges ned i en periode der vårt nordligste fylke har fått en enda større strategisk betydning enn før, mener Skoghaug.

Fagforbundet mener dessuten at saka har nasjonal betydning fordi regjeringa opptrer på en måte som truer samarbeidet i arbeidslivet.

– Det er hårreisende at høyreregjeringa ikke har latt de ansatte og tillitsvalgte medvirke før de har tatt denne beslutninga. Omorganiseringa er vidtrekkende og vil berøre flere tusen ansatte. Dette er uakseptabelt og noe vi vil ta opp i vår kontakt med regjeringa, sier Sissel M. Skoghaug.

Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 365 000 medlemmer. Mange av dem jobber ved sykehusene og i helse- og omsorgssektoren i kommunene.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.