Fagforbundet og LO anklager statsråd Anniken Hauglie for brudd på Grunnloven under sykehusstreiken

juss

Regjeringen ved Anniken Hauglie brøt Grunnloven da hun valgte å bruke tvungen lønnsnemnd for å avslutte streiken, vil LO hevde i Rikslønnsnemnda tirsdag.


Da skal nemnda ta stilling til en rekke spørsmål etter at den lovlige streiken i helseforetakene ble stoppet av regjeringen ved hjelp av tvungen lønnsnemnd 23. juni i år.

Bakgrunnen for streiken var først og fremst kravet fra LO-stat og YS om pensjon fra første krone. De to arbeidstakerorganisasjonene gikk til streik for å sikre dette kravet. Fra LO-stat var forbundene Fagforbundet, FO, EL og IT-forbundet og Creo berørt av streiken.

Les også:  Björn Gustafsson blir ny fagdirektør i Helse Midt-Norge

— Det er mange deltidsansatte som ikke får opptjening av tjenestepensjon siden de har for lav stillingsprosent i helseforetakene. Dette mener vi er blodig urettferdig, sier nestleder i Fagforbundet Sissel M. Skoghaug.

Streikeretten er grunnlovfestet. Derfor må regjeringen ha svært tungtveiende grunner for å gripe inn i en streik. En ubegrunnet inngripen i streikeretten er derfor grunnlovsstridig.

— Det var ikke grunnlag for å stoppe den lovlige konflikten mellom Spekter og Fagforbundet ved hjelp av tvungen lønnsnemnd. Derfor var regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd i denne streiken rett og slett i strid med Grunnloven, sier Skoghaug.

Les også:  Inngår omfattende rammeavtaler med sykehus-Norge

Regjeringens begrunnelse for å stoppe streiken var at «Den aktuelle situasjonen med stort etterslep av journaldokumenter og forsinket undersøkelse og behandling ved Sykehuset Østfold HF innebærer at det oppstår fare for liv og helse som følge av streiken..»

— Vi mener at uttaket var svært forsiktig og at det aldri var fare for liv og helse, men uansett burde en slik vurdering aldri ha omfattet LOs medlemmer, da LO ikke hadde varslet ytterligere uttak ved Sykehuset Østfold HF.

Les også:  Fjordkraft tilbyr helsetjenester rett hjem på mobilen

Dette er dokumentert og det vil bli behandlet av rikslønnsnemnda. Derfor er Arbeids- og sosialministeren stevnet som vitne når rikslønnsnemnda skal behandle saken.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.