Fagforbundet: Ambulansetjenesten må styrkes

ambulanse

Fagforbundets landsstyre er bekymret for en svekket beredskap i de akuttmedisinske tjenestene. Vi reagerer på at tilbudet ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehus øker, skriver Fagforbundet i en uttalelse vedtatt av landsstyremøtet i Fagforbundet 14. mars.


Samhandlingsreformen har ført til økt behov for ambulansetjenester mellom kommuner og sykehus. Likevel har ikke ambulanseressursene økt i takt med behovet. Dette har ført til at responstidene har økt, særlig i utkantene. Viktige minutter går tapt på grunn av redusert beredskap og vesentlig lengre kjøretid. Problemene forsterkes ved at ordinær ambulanseberedskap erstattes at akutthjelpere, det vil si folk fra for eksempel brannvesen og hjelpekorps som har fått grunnleggende førstehjelpsopplæring.

Denne utviklingen må snus. Det er godt dokumentert at rask og kompetent medisinsk innsats kan redde liv og forebygge senskader. I et samfunnsperspektiv er dette også god økonomi, heter det i uttalelsen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.