EY fant feilrapportering hos Bergensklinikken

sykehus mat

EY har avsluttet sin undersøkelse av rapportering ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Undersøkelsen viser overrapportering av liggedøgn på Hjellestadklinikken.


– Det er alvorlig og svært beklagelig at Bergensklinikken har overrapportert liggedøgn. Jeg vil understreke at ingen har hatt personlig vinning av feilene. Feilene skyldes manglende internkontroll, dårlige rutiner, mangelfull opplæring og feil tolkning av regelverket. Dette er et ledelsesansvar. Ansvaret ligger ikke på den enkelte behandler, sier administrerende direktør Ole Hope.

Administrerende direktør Ole Hope, som tiltrådte stillingen i februar 2017, mottok sommeren 2018 varsel fra organisasjonen om overrapportering av liggedøgn på Hjellestadklinikken. Varselet hevdet at klinikken systematisk rapporterte inn liggedøgn til Helse Vest for pasienter som ikke lenger var til stede på klinikken. Styret i stiftelsen besluttet å engasjere konsulentselskapet EY til å gjennomføre en uavhengig undersøkelse.

EY har intervjuet 30 medarbeidere i klinikken og undersøkelsen bekrefter at det har foregått feilrapportering. Undersøkelsen gjelder Hjellestadklinikkens rapportering av liggedøgn i tidsrommet 1. januar 2015 – 31. august 2018.

Klinikken har rapportert ut fra en forståelse om at pasienter i rusbehandling som bryter behandlingsløpet lettere vil vende tilbake til behandling hvis det står en ”varm seng” og venter på dem. I avtalen med Helse Vest er det aksept for at man kan ha en slik ”varm seng” stående tom i noen (opptil syv) dager dersom det er kontakt med pasienten og dersom behandler har en forventning om at pasienten vil komme tilbake. EYs undersøkelse viser imidlertid at klinikken har overskredet grensen for hvor lenge en seng kan stå tom. Hvis man ser bort fra de syv dagene, er overrapporteringen av belagte senger i perioden 3432 liggedøgn fordelt på 405 ulike fraværsperioder.

I tillegg har klinikken rapportert for mange liggedøgn på pasienter som tydelig hadde avsluttet sin behandling og som ikke skulle tilbake til klinikken. Her har feil skjedd ved 126 tilfeller for 104 ulike pasienter, noe som utgjør 1579 liggedøgn.

Klinikken har også rapportert pasienter som inneliggende ved to klinikker samtidig. Slike dobbelføringer gjelder i 136 tilfeller for 95 ulike pasienter og utgjør 959 liggedøgn.

Totalt gir dette en samlet overrapportering av 5 970 liggedøgn. EY har beregnet den økonomiske risikoen ved overrapporteringen til 22 millioner kroner. Bergensklinikken er nå i dialog med Helse Vest om oppfølging av rapporten.

– Nå tar vi tak rutiner, systemer, opplæring og praksis når det gjelder rapportering. Våre over tre hundre høyt kvalifiserte fagfolk jobber hver dag til beste for våre pasienter. Vi skal fortsette å gi pasientene våre best mulig behandling, samtidig som vi rapporterer inn hva vi faktisk gjør, sier Ole Hope.

Bergensklinikken informerte sin oppdragsgiver Helse Vest om situasjonen da varselet kom, og har oversendt rapporten til Helse Vest.

– Vi er takknemlige for at ansatte varsler om kritikkverdige forhold, slik at vi får anledning til å rydde opp både i prosedyrer og i praksis. At Helse Vest midt i undersøkelsene har vist oss tillit ved å forlenge avtalen vår med to år, er vi svært takknemlige for. Vi tolker det som at oppdragsgiver anerkjenner det gode tilbudet som pasientene får av våre dyktige behandlere, sier styreleder i Bergensklinikken Finn Konow Jellestad.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.