Europeisk kontroll avslører helseskadelige slimleker

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har deltatt i en europeisk kontroll som avdekket flere slimleker med for mye bor, som kan være skadelig for barns helse.


Slim er et populært leketøy som har vært en kilde til bekymring for forbrukere i lang tid. I 2019 deltok Miljødirektoratet i en europeisk kontrollaksjon i regi av EU-kommisjonen, kalt CASP-prosjektet (Coordinated Activities on the Safety of Products). Prosjektet er et samarbeid mellom 29 europeiske myndigheter.

–Slim har vært et fokusområde for Miljødirektoratet siden 2018. Det var derfor naturlig for oss å delta i dette europeiske prosjektet, sier Mathieu Veulemans, leder for seksjon for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

Nå er prosjektet fullført, og resultatene avslører at det fremdeles finnes ulovlige slimleker på markedet. I 2018 utførte Miljødirektoratet en stikkprøvekontroll av slim og fant at migrasjonsgrensen for bor var overskredet i noen tilfeller. I 2019 kontrollerte og testet Miljødirektoratet syv slimprodukter i forbindelse med CASP-prosjektet. Miljødirektoratet fant at to av dem fortsatt ikke overholdt migrasjonsgrensen for bor, som er i strid med kravene i leketøyforskriften.

Miljødirektoratet har pålagt stans i omsetning av ulovlig slim og disse produktene er meldt inn i den europeiske plattformen Safety gate, som har en oversikt over farlige produkter i Europa.

For mye kontakt med bor kan være skadelig siden det er vist at bor kan skade reproduksjonsevnen.

–Det er viktig at både virksomheter og forbrukere er informert om disse resultatene og tar det på alvor. Økt oppmerksomhet i hele leverandørkjeden og hos forbrukere er nødvendig for å sikre et trygt marked for leketøy, sier Veulemans.

Hvert år kontrollerer Miljødirektoratet produsenter og importører av leketøy i Norge, inkludert netthandel. Miljødirektoratet vil fortsette med kontroll av leketøy i årene fremover.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.