Ett hoftebrudd hver time

hoftebrudd
hoftebrudd
Norge i verdenstoppen på hoftebrudd.

Hvert år får rundt 9000 nordmenn hoftebrudd som følge av fall, det tilsvarer ett hoftebrudd hver eneste time viser tall fra Folkehelseinsituttet. Det høye antallet plasserer Norge på verdenstoppen i antall hoftebrudd.


De fleste fallulykker skjer i hjemmet, eller i nærheten av hjemmet. Men mange fall skjer også på sykehjem. Fall er den hyppigste årsaken til skader blant eldre.

– Fallulykker er den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre. Mange klarer ikke å komme seg igjen etter å ha blitt skadet i et fall, og det blir en nedadgående spiral, sier daglig leder Eva Jakobson Vaagland i Skadeforebyggende forum, en faglig uavhengig medlemsorganisasjon som har som formål å fremme det skadeforebyggende arbeidet, for å redusere ulykkesskader.

Av hoftebruddene betegnes rundt 6000 som enkle og 3000 som kompliserte. Enkle hoftebrudd koster samfunnet i snitt 235 000 kroner, kompliserte hele 675 000. Samlet kostnad inkludert behandling, rehabilitering og sykehjemsopphold er beregnet til tre milliarder, viser anslag fra Helsedirektoratet fra 2010.

– Forebyggende tiltak er viktig for å få ned tallet på fallulykker blant eldre. Annenhver person over 80 år faller hvert år. Ulykkene koster samfunnet store summer i tillegg til at de forringer livskvaliteten til svært mange eldre, sier Jakobson Vaagland.

Loggfører risiko
Oppsalhjemmet i Oslo registrerte i en periode økende antall fall blant beboerne og bestemte seg for å starte et prosjekt for å forebygge slike ulykker.

– Vi visste at vi hadde alle rutiner på plass i henhold til regelverket. Likevel var det for mange som falt, sier fysioterapeut Catarina Sophie Amundsen ved Oppsalhjemmet Norlandia.

Det fallforebyggende prosjektet går ut på å loggføre hver beboer og tilby beboerne i risikogruppen fallforebyggende trening. I tillegg blir det lagt vekt på veiledning av personalet.

– Vi benytter en risikotavle og en forbedringstavle. På risikotavlen har vi en oversikt over alle beboerne og en risikoanalyse av hver person. All relevant informasjon loggføres på risikotavlen som oppdateres hver måned. På forbedringstavlen fører vi opp hvilke tiltak som skal iverksettes for å minimere risikoen for fall, sier Amundsen, som driver prosjektet sammen med fysioterapeut Sverre Andersen.

Beboere i høyrisikogruppen får tilbud om et tilpasset treningsopplegg.

– Vi vet at trening er viktig for å opprettholde muskelstyrke og gange som er viktig for å ikke falle, spesielt balansetrening og styrketrening, sier hun.

Hun mener prosjektet også har en forebyggende effekt ved at de ansatte blir med bevisste

– Ved å føre regelmessige logger, får vi bedre oversikt over hvem som trenger mer oppfølging. Det gir en bedre informasjonsflyt, sier Catarina Sophie Amundsen.

Enkle midler
Skadeforebygging kan skje ved helt enkle midler, som å rydde inne og strø ute, og sørge for god belysning.

– Hjemmesykepleiere og pårørende bør ha god kunnskap om hvordan de kan legge til rette for de eldre som bor hjemme. Det finnes også flere hjelpemidler som kan gjøre det enklere for de eldre å ferdes inne og ute, sier Eva Jakobson Vaagland i Skadeforebyggende forum.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.