Etablerer nytt selskap for at flere kan bli «kronisk friske»

kompetanse

Gjennom det nyopprettede selskapet mPOWER Academy AS vil gründerne og medeierne bak Tone Lise Akademiet, Livslyst & Motivasjon AS, Teamwork OU AS, Podium AS og HR-Huset AS utvikle innovative tilbud og tjenester ved å kombinere forskningsbaserte utdannelsesmoduler og stressmestringsverktøy med skjønnhetspleie, velvære og omsorg.


– Konkrete råd, faglig kompetanse og kvalitetssikrede stressmestringsverktøy som vi vet fungerer, samt en bevisst kommunikasjon er en viktig del av vår utdannelse for å bruke empowerment i praksis. Særlig for å initiere en egenmobilisering hos mennesker som i utgangspunktet opplever mye stress i hverdagen. Målgruppen vi ønsker å hjelpe er mennesker som ofte blir isolert og som har liten innflytelse over sine liv, slik som: kronisk syke, pårørende, ensomme og gamle mennesker, forklarer Rebekka Nøkling.

Hun har de siste 20 årene hatt flere lederstillinger innen Life Science og i offentlig og privat helsesektor. Nå eier hun selskapet Livslyst & Motivasjon AS, sammen med Marius Engh, som har spesialisert seg på mental trening, coaching, relasjonsbygging, gruppe- og lederutvikling, prosessutvikling, forskningsformidling, produktutvikling av forskningsbaserte opplæringstilbud og skreddersydde utdanningsmoduler.

mPOWER Academy vil ha fokus på positiv selvutvikling, stressmestring, livsglede, velvære og skjønnhetspleie som gir godfølelsen tilbake i hverdagen. Dette har selskapet tenkt å gjøre gjennom et helt nytt utdanningssystem, som allerede starter våren 2019. Her vil skjønnhetspleie kombineres med tverrfaglig kompetanse innen: stressmestring, mental trening, empowerment, endokrinologi, genforskning, hjerneforskning og psykologi.

På denne måten vil mPOWER helt konkret hjelpe de som opplever eller har blitt behandlet for: stress og utbrenthet, sosial angst, kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes og muskel- og skjelettlidelser eller andre utfordringer.

– Slik kan vi bidra aktivt til mindre sykeliggjøring i samfunnet, hvor stadig flere blir kronisk syke. Ved å gi folk fra skjønnhetsbransjen en helt ny tilleggskompetanse innen stressmestring og sette dette i et profesjonelt system, så kan vi snu den uheldige samfunnsutviklingen og hjelpe folk til å bli «kronisk friske» ved hjelp av våre skreddersydde tjenester, sier en engasjert Tone Lise Forbergskog.

Hennes store hjertesak de siste 10 årene har vært å inspirere andre til å ta aktivt sosialt ansvar. Gjennom sin egen lederrolle og bedriftskultur, hvor Tone Lise Akademiet har hjulpet kvinner som har vært utsatt for menneskehandel og nå også gjennom «Dream Big-prosjektet», har hun selv vist hvordan man går fra ord til handling i et selskap som ønsker å skape positive ringvirkninger i samfunnet.

mPOWER Agency er en viktig del av virksomheten til mPOWER Academy AS:

– Vi tilbyr både utdannelsesmoduler og spesialiseringskurs i akademiet. Men vi hjelper også våre ferdigutdannede kandidater gjennom vårt mPOWER Agency som er selskapets markeds- og distribusjonsplattform. Gjennom et enkelt og pålitelig bestillingssystem vil kundene kunne bestille skreddersydde pakker og sertifiserte mPOWER agenter hjem til seg selv, eller der de selv ønsker å få behandling. Våre spesialagenter vil ha en unik og kvalitetssikret fagkompetanse som fornyes kontinuerlig i vårt system, i tillegg til sin praktiske utdannelse innen skjønnhetspleie, forklarer Runar Heggen.

Hans arbeid med medarbeiderskap som leder i Teamwork OU AS samt gründer- og ledererfaring fra Jobzone-selskapet Podium, som er en ledende leverandør av kurstjenester til NAV og karriereveiledning, kommer godt med når mPOWER-utdannelsen også vil tilbys flere faggrupper, slik som: sykepleiere og hjelpepleiere fra høsten 2019. Selskapet vil i tillegg utvikle egne AMO-kurs som en del av virksomheten.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.