Etablerer Korona-fond på 100 millioner for frivillige lag og foreninger på Vestlandet

Sparebanken Vest

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har vedtatt å opprette et ekstraordinært Korona-fond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien.


– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak. Derfor har vi raskt snudd oss rundt og vedtatt en betydelig tildeling for å kompensere for bortfall av inntekter til rekken av lag og foreninger som står for svært viktig og verdifulle arbeid for å sikre gode fritidsaktiviteter for barn og unge over hele Vestlandet, sier Hallgeir Isdahl, styreleder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest ble etablert høsten 2019. Stiftelsen skal være en langsiktig eier i Sparebanken Vest. Stiftelsens formål er så langt det er mulig å delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Vest. Videre, som nå virkelig er aktualisert som følge av korona-epidemien, skal Stiftelsen også kunne dele ut gaver til allmennyttige formål og da særskilt i distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Vest.

Les også:  Fjordkraft tilbyr helsetjenester rett hjem på mobilen

– Det er barn og unge som risikerer å bli tapere etter denne krisen dersom de lagene og foreningene som står for deres fritidsaktiviteter ikke overlever krisen økonomisk. Vi er opptatt av gode oppvekstvilkår, fysisk aktivitet og et variert fritidstilbud for alle barn og unge på Vestlandet, og for oss har det vært viktig å sikre at frivillige lag og organisasjoner kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det blir mulig å samles igjen. Den økonomiske krisen vil med stor sannsynlighet vare lenger enn helsekrisen. Mange familier vil få større utfordringer med å finansiere barnas fritidsaktiviteter, samtidig som sponsormarkedet for lag og organisasjoner vil være vesentlig mindre. Det ønsker vi å avhjelpe, sier Bjørn Thømt, daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Les også:  Sammen gir vi glede

Tildelingskriteriene for fondet på 100 millioner kroner vil bli definert og offentliggjort seinere. For å gjøre søknadsprosessen så enkel og effektiv som mulig, vil fondet knytte seg opp mot det digitale søknadssystemet som ligger på Sparebanken Vest sine hjemmesider.

– Dette viser styrken i sparebankmodellen. Vi skal være ledende på bankdrift, men vi skal også være ledende på samfunnsområdet. Jeg er svært glad for vedtaket i stiftelsen, som gir oss enda større rom for å støtte opp om lokalmiljøene på Vestlandet i en svært vanskelig situasjon hvor en lang rekke lag og organisasjoner på Vestlandet står uten inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, i tillegg til at mange har store ekstrakostnader som følge av arrangement som har blitt avlyst. Dette er de samme organisasjonene som gjennom sitt arbeid bidrar til gode, inkluderende lokalmiljø for barn og unge, både på bygdene og i byen. Dette er derfor et viktig bidrag for viktige organisasjoner på Vestlandet, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Les også:  Åpnet nettapotek for mindreårige: Nå kan unge få p-piller på nett

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.