– Et viktig supplement til klinisk arbeid

data lege

Tre nye podkaster skal hjelpe LIS-legene i Norge å nå læringsmålene i felles kompetansemål (FKM). LIS-legene gir de første episodene gode skussmål.


Podkastene er tenkt som et supplement til det ordinære pensumet, og som en inngang til den breddekompetansen som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen.

– Inspirert av ungdommene i huset hjemme, ønsket vi å bruke mer moderne digitale verktøy i LIS-utdanningene. Mange synes en del av den e-læringen som finnes i dag blir for tungvint. Med podkast møter vi folk på de plattformene der de er. Det er blitt veldig godt mottatt, sier initiativtaker og prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF Elisabeth Arntzen.

Så langt er det laget tre episoder på rundt 15 minutter hver: om medisinsk etikk, lovverk og samvalg. Prosjektgruppen har håndplukket fagfolk til de ulike episodene, blant dem professor i medisin Reidun Førde ved Universitetet i Oslo (UiO), lege og helseleder Paul Hellandsvik, professor II ved det medisinske fakultetet UiO Magne Nylenna, rådgiver for samvalg Simone Kienlin og helse-jurist Per Holger Broch.

– Disse er gode formidlere som har hatt «regi» på podkastene fra start. De har vært flinke til å fronte problemstillinger, og sette seg inn i lytterens situasjon. De har også vært forfattere av kasuistikkene, forteller Kjell Åge Nilsen, rådgiver for digital læring i Helse Midt-Norge.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Nilsens ønske var at podkastene skulle integreres i arbeidsprosessene, slik at de kunne bli til nyttig hjelp i LIS-legens daglig arbeid, veiledning og oppgaveløsning.

– Vi spurte oss selv hvordan podkaster kunne støtte både teori- og konseptlæringen og kompetansebehovene i de daglige, løpende oppgavene, såkalte «just-in-time»-løsninger. Helse Midt-Norge la alle podkastene i Læringsportalen som en del av denne tankegangen.

– Podkasten blir som en teaser for virkelig å bli interessert i emnene. To av episodene bruker kasuistikker, for eksempel ser vi nærmere på hvordan man kan håndtere utfordrende situasjoner med alvorlige syke barn, sier Nilsen, som er glad for at podkastene har fått så gode tilbakemeldinger.

Elisabeth Bratland Romuld, spesialist psykiatri samt rus- og avhengighetsmedisin ved sykehuset i Namsos, sier hennes LIS-leger mener podkast er en utmerket læringsform.

– Spesielt episodene som hadde case falt veldig godt i smak. De er korte, og det føles som godt anvendt tid og et nyttig supplement til det andre pensumet. Vi kommer til å si at de nye LIS-legene fra høsten skal høre gjennom dette, sier Romuld, som har vært medisinsk ressurs i innføringsprosjektet for nye LIS-regler i Helse Nord-Trøndelag.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

– Samtidig er vi ulike. En LIS ga tilbakemelding om at hun blir ukonsentrert av podkast og liker interaktiviteten i andre e-læringsverktøy bedre.

Solveig Glasø Medalen er lege i spesialisering (LIS) i nevrologi i Namsos. Hun synes episodene om helsejuss og medisinsk etikk er gode eksempler på hvordan e-læring bør utformes.

– Det var fine introduksjoner til emnet. Episoden om samvalg ble litt for teoretisk og jeg savnet en case, mens episoden om lovverk fungerte veldig godt. Podkast kan være et viktig supplement til det man lærer gjennom klinisk arbeid, sier Medalen.

Inga Seem Sundal, LIS-lege på medisinsk avdeling i Namsos, kaller podkasten informativ og grei.

– Jeg synes spesielt episodene om lovverk og medisinsk etikk ble gode. Når man bygger det rundt en case blir det også klinisk relevant, sier Sundal.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Hver episode har kostet godt under 100 000 kroner og er finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Elisabeth Arntzen sier det er ambisjoner om å lage flere episoder, den neste som er foreslått er om pasient- og brukermedvirkning.

– Podkast er tatt i bruk i hele landet, men vi må jobbe litt for å få satt det i system. Vi håper at foretakene kan ta episodene i bruk som en aktivitet for å nå sine læringsmål. Nå må de regionale utdanningssentrene sammen med helseforetakene gi innspill på hvilke flere episoder de ønsker, sier Arntzen

Selve produksjonen er det det Marius Kristoffersen som står bak.

– Vi har et mål om å bruke digitale verktøy mer aktivt i den nye LIS-utdanningen i fremtiden, sammen med simulering og e-ferdighetstrening. Å jobbe med podkast har vært kjempemorsomt. All ros til dem som har laget podkastene, og til Helse Midt-Norge, ved Kjell Åge Nilsen, som har ledet arbeidet, sier Arntzen.

PS: De som ikke er LIS-leger, men som likevel er nysgjerrige, finner podkasten på Helse Midt-Norge og de andre helseregionenes læringsportal.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.