Et samlet norsk landbruk blir kurset i psykisk helse

norsk landbrukssamvirke

Landbrukssamvirkene TINE og Nortura kurser nå alle sine rådgivere for å gjøre dem bedre rustet til å oppdage om bonden sliter med den psykiske helsen. Målet er å forebygge psykisk helseproblemer i landbruket.


Tall fra SSB viser at bønder har betydelig dårligere hjelpesøkeadferd sammenlignet med andre grupper.

– Derfor er det viktig at de som har kontakt med bonden er opplært til å se tegn og vite hva de kan gjøre , sier Adrian Tollefsen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom.

Et samlet norsk landbruk lanserte prosjektet «Unge Bønders psykiske helse» på Verdensdagen for psykisk helse i 2018 og kursingen av rådgiverne er et av tiltakene i prosjektet. 

– Rådgiverne skal ikke blir psykologer, men være et medmenneske slik at vi kan forebygge dårlig psykisk helse og heller bygge god psykisk helse hos norske bønder, forteller Tollefsen.

«Unge Bønders psykiske helse» er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Ungdom, TINE, Nortura, Norsk Landbrukssamvirke, Ruralis, Norges Bondelag, Norsk landbruksrådgivning, Norsk bonde og småbrukarlag, Norges bygdeungdomslag og er støttet av Extra stiftelsen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.