Ergoterapiens dag markeres på 80 steder landet rundt

massasje

Til tross for at det er under 5000 ergoterapeuter i Norge, markeres Ergoterapiens dag på hele 80 ulike steder landet rundt. Hundrevis av ergoterapeuter går ut på arbeidsplassene og i lokalmiljøet for å vise hvordan ergoterapeutene bidrar til å gjøre hverdagslivet mulig for enda flere.


– Sammen med kolleger landet og verden rundt markerer vi Ergoterapiens dag 27. oktober. På verdensbasis er vi 528 tusen ergoterapeuter som arbeider for å virkeliggjøre visjonen «Aktivitet og deltakelse for alle», sier forbundsleder i Ergoterapeutene Nils Erik Ness.

Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell og kompetansen er mer aktuell enn noen gang. Eldrereformen «Leve hele livet» er en dagsaktuell oppfordring til å utnytte ergoterapeuters kompetanse i landets kommuner.

Lovpålegg fra 2020
I kommunene økte antallet ergoterapeuter med 176 fra 2016 til 2017. Dette utgjør en gledelig økning på 7 %. Likevel er det 80 kommuner som mangler ergoterapeut, og må ta grep.

Fra 2020 blir det lovkrav om ergoterapeut i alle landets kommuner.

Hva er viktige aktiviteter i livet ditt?
Ergoterapeuter kartlegger personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse, og støtter personens mestring med motivasjon og trening av konkrete aktiviteter. Ergoterapeuter foreslår forenkling og tilpassing av aktiviteter og vi bidrar til inkluderende omgivelser.

– Som ergoterapeuter er vi mer opptatt av løsninger enn av problemer og vi leter etter brukerens ressurser. Derfor starter vi alltid med å spørre om hva som er viktige aktiviteter i livet ditt – og hvordan vil du delta, spør Nils Erik Ness.

Sammen med brukeren finner ergoterapeuten løsninger som gjør at man kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.