Ergoterapautene: Ikke et statsbudsjett for bærekraftige helsetjenester

ergoterapeutene

– Regjeringen kunne gjennom sitt forslag til statsbudsjett bidratt til økt aktivitet og mestring og mer bærekraftige helsetjenester, men leverer ikke, sier forbundsleder Nils Erik Ness.


Antallet ergoterapeuter i norske kommuner er alt for lavt, og samtidig står cirka 80 kommuner uten ergoterapeut. Ergoterapeutene og Unio har gjennom flere år påpekt behovet for et rekrutteringstilskudd for å bidra til flere ergoterapeuter i kommunene.

– Regjeringen skuffer, mener forbundsleder Nils Erik Ness.

De siste årene har Stortinget i behandling av flere saker pekt på behovet for styrket ergoterapitjeneste i kommunene. Regjeringen kvitterer ut Stortingsvedtakene med å si at dette løses med lovpålagt tjeneste fra 2020 og viser til midler gjennom Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

– Dette er skuffende og uforståelig, sier Nils Erik Ness.

Opptrappingsplan for rehabilitering
– Ergoterapeutene og Unio har på tredje året påpekt at det satses for lite på denne opptrappingsplanen. – Midler til opptrappingsplan skal dekke mange oppgaver, og vi kan ikke se at dette spesielt er anvendt til å rekruttere flere ergoterapeuter, påpeker forbundslederen.

Leve hele livet
– Regjeringas eldrereform «Leve hele livet» skriker etter ergoterapikompetanse, og reformen kan neppe gjennomføres uten betydelig økning av ergoterapeuter i kommunene. Det er helt uforståelig at regjeringen velger å ikke prioritere en løsning som bidrar til å løse demografifloken, fremholder Nils Erik Ness oppgitt.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.