EMA anbefaler godkjenning Roches medisin Tecentriq for behandling av lungekreft

roche

Det europeiske legemiddelverkets (EMA) vitenskapelige komite for legemidler (CHMP) har anbefalt godkjenning av Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi for pasienter med utbredt småcellet lungekreft.


Godkjenning er basert på positive resultater fra IMpower133-studien som viste at Tecentriq i kombinasjon med kjemoterapi forlenger både total overlevelse og progresjonsfri overlevelse sammenlignet med behandling med kun kjemoterapi hos pasienter med utbredt småcellet lungekreft.

IMpower133 er den første studien noen sinne som har vist positive resultater fra immunterapi gitt i kombinasjon med kjemoterapi innen utbredt småcellet lungekreft.

I Norge er det hvert år rundt 250 pasienter som får diagnosen utbredt småcellet lungekreft, som er en aggressiv kreftsykdom med meget dårlig prognose.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.