E-læringskurs: Norsk Folkehjelp styrker opplæringen i smittevernrutiner for frivillige

data

Norsk Folkehjelp har utviklet og lansert et åpent e-læringskurs i smittevern. Kurset er kommet raskt på plass for å øke sikkerheten for frivillige som nå er i innsats over hele landet.


– I den nye situasjonen vi står i, der vi ikke lenger kan møtes fysisk for kurs og opplæring, har vi måtte tenke nytt. Dette kurset er helt nødvendig for å øke sikkerheten til de mange frivillige som nå er i innsats over hele landet, sier Vegard Eidissen Lindbæk, leder i Norsk Folkehjelp Sanitet.

Kurset er ett av flere tiltak for å bedre smittevernet for frivillige som bidrar under koronakrisen.

Les også:  Har du Hjemmekontor Syndrom (HKS)?

– Situasjonen rundt smittevernutstyr er for tiden svært utfordrende for både frivillige og helsetjenesten, men med denne opplæringen er vi i forkant når utstyret etter hvert kommer på plass. I tillegg har vi tydelige rutiner på hva vi kan og ikke kan bidra med for å unngå å utsette frivillige for smitte, sier Eidissen Lindbæk.

I arbeidet med å bekjempe koronaviruset har frivillige fra Norsk Folkehjelp så langt støttet kommuner og helsevesenet over hele landet med over 350 innsatstimer. De har utført mange ulike oppgaver – fra hjemkjøring av varer for folk i karantene, til informasjons- og opplysningsarbeid på flyplasser og bemanning av beredskapsambulanser som støtter ambulansetjenesten i denne krisen.

Les også:  Har du Hjemmekontor Syndrom (HKS)?

I tillegg har flere lag blitt kalt ut på leteaksjoner etter savnede.

– Det er viktig for oss å opprettholde en god beredskap for søk- og redningsoppdrag, samtidig som vi bistår helsetjenesten og kommunene i håndteringen av koranasituasjonen. Dette innebærer at vi er forberedt og trent i hvordan vi skal forholde oss til smittede personer uansett hvilken type oppdrag vi får, sier Eidissen Lindbæk.

– Det er mange frivillige som nå står på døgnet rundt og bruker all sin ledige tid på dette. I løpet av de siste ukene har vi sett hvor viktig frivillige er for beredskapen vår, og mange nye har meldt seg for å bidra. Det er fantastisk å se, fordi det er i fellesskap vi kommer oss gjennom denne krisen, sier Eidissen Lindbæk.

Les også:  Har du Hjemmekontor Syndrom (HKS)?

E-læringskurset er et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og er rettet mot alle frivillige som skal bidra i bekjempelsen av koronaviruset. Kurset tar for seg hvordan viruset smitter, hvordan personlig smittevernutstyr skal benyttes og ikke minst hva som er god håndhygiene. Kurset er åpent for alle, og ligger tilgjengelig på Norsk Folkehjelps nettsider.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.