Dreper coronavirus med norsk teknologi

Decon-X

Helseminister Bent Høie etterlyste norske bedrifter som kan bidra til å hindre spredningen av coronaviruset. Decon-X er klar.


En ny studie publisert i Journal of Hospital Infection viser at Coronoa-viruset kan leve opp til ni dager på enkelte flater. Studien viser også at viruset enkelt kan fjernes med hydrogenperoksid, og med norsk teknologi kan coronaviruset fjernes på 1 minutt!

Decon-X har utviklet teknologi som desinfiserer lukkede rom med hydrogenperoksid og fjerner 99,9999 prosent av virus, bakterier og sporer. I tillegg gir teknologien beskjed til brukeren når jobben er gjort, slik at det ikke er helseskadelig for helsepersonell.

– Coronoaviruset smitter raskt og vi ser i dag mangel på medisinsk utstyr i hele verden. Med hydrogenperoksid og vår teknologi kan vi desinfisere verneutstyret slik at det kan gjenbrukes, sier Bjørn Platou i Decon-X.

Han mener det må en holdningsendring til for å ta i bruk ny teknologi.

– Norsk teknologi kan desinfisere og drepe coronavirkuset. Det er avgjørende at politikerne og helsepersonell ser hvilke muligheter vi har til å bruke ny teknologi mot viruset. Den teknologien finnes, og den er norsk.

Etter gårsdagens møte med helseindustrien uttrykte Høie at han var fornøyd

– Nå gjenstår det å se om det faktisk skjer noe eller om man fortsatt skal møte fremtidens utfordringer med gårsdagens metoder.

Studien fra Health Care Infection Society viser at det bare tar 1 minutt å fjerne coronaviruset fra enhver flate med hydrogenperoksid. Likevel legges ikke norsk smart-teknologi med hydrogenperoksid inn i verktøykassa til norsk helsevesen.

Platou mener det er viktig med godt smittevern for å forhindre nye smittede.

– Vi er klare til å hjelpe til, med opplæring i smittevern og teknologi, sammen med flere andre små bedrifter i Norge som kan sikre bedre smittevern i kommuner, på sykehjem og på sykehus.

– Nå må flere norske sykehus og kommuner komme på banen og innse at vi må ta i bruk teknologi som trygger befolkningen. Vi trenger flere verktøy i verktøykassa for å bekjempe dagens og morgendagens virus, sier Bjørn Platou i Decon-X.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.