Digitale innkallingsbrev tatt i bruk i Helse Sør-Øst

helse sør-øst

Som første helseforetak i regionen tilbyr nå Sykehuset Innlandet digitale brev til pasientene. I løpet av året innføres digitale brev etter planen ved alle helseforetakene i regionen.


​- Digitale brev forenkler pasientenes kontakt med sykehuset og gir raskere kommunikasjon. Befolkningen forventer å kunne samhandle digitalt med helsevesenet som ellers i samfunnet, og nå tar vi et viktig skritt videre i å legge til rette for dette, sier direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF Rune Simensen.

Les også:  Björn Gustafsson blir ny fagdirektør i Helse Midt-Norge

Det er pasienter over 16 år som nå trygt og enkelt kan lese brev fra Sykehuset Innlandet ved å logge seg inn på helsenorge.no. I første omgang er det to avdelinger ved sykehuset som har tatt løsningen i bruk. Arbeidet med å digitalisere brevene ved resten av Sykehuset Innlandet og ved de andre helseforetakene i regionen vil pågå gjennom hele 2020.

Arbeidet gjennomføres som del av det regionale prosjektet Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst, i nært samarbeid med Direktoratet for e-helse og helseforetakene.

Les også:  Offisiell åpning av ny fløy ved Martina Hansens Hospital

Pasienter som ikke bruker helsenorge.no vil få brevet i sin digitale postkasse eller som vanlig post, dersom de har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.