Digital helse i Asker og Bærum

trygghetsalarm telenor
trygghetsalarm telenor
Innbyggerne i Asker og Bærum får én leverandør å forholde seg til og de får digitalisert alle trygghetsalarmene sine.

Telenor Norge har fått oppdraget med å levere digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi i helsesektoren til Asker og Bærum, som blir de største kommunene i landet på bruk av e-lås.


Avtalen med de to kommunene strekker seg over fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år og har en totalramme på 100 millioner kroner. Asker og Bærum har til sammen 2400 personer med trygghetsalarm, og alarmen går over 40.000 ganger i året. Gjennom Telenor Objects får Telenor Norge nå ansvar for alle disse. Det vil si i gjennomsnitt 120 alarmer i døgnet.

– Det er et mål for oss at innbyggere med helseutfordringer kan bo hjemme lengst mulig og samtidig føle seg trygge. Med denne avtalen får våre brukere trygghet til å kunne bo i egen bolig lenger, samt muligheter til å mestre eget liv og helse best mulig selv, sier Morten Svarverud, kommunalsjef for Pleie og omsorg i Bærum kommune.

Telenor skal levere utstyr som digitale trygghetsalarmer med sensorer, GPS-er, medisindispensere, røyk- og brannvarslere og elektroniske e-låser som betjenes med mobilen. Avtalen innebærer også helsefaglig mottak av alarmene, helsefaglig utrykning, samt installasjon og vedlikehold av utstyr.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.