Diettskatt: – En tullete skinndebatt!

revisorforeningen

Faktum er at tiden har løpt fra statens reiseregulativ. Dekning av faktiske utgifter etter regning er det eneste fornuftige. Det er billigere, mindre byråkratisk og hindrer uriktig beskatning.


– Statens satser fremstår mer som en kilde for skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte, enn til utgiftsdekning. Jeg har forståelse for at det foreslås å beskatte overskuddet, men det er en enklere løsning; – avskaff hele ordningen og innfør dekning av faktiske utgifter etter regning, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

At en ordning som i utgangspunktet skal være utgiftsdekning er en del av lønnsoppgjøret og trepartssamarbeidet, illustrerer problemet. Store deler av offentlig sektor, herunder kontrollørene og lovgiverne nyter selv i betydelig grad godt av at ordningen videreføres.

– Arbeiderpartiets bekymring for at beskatning skaper byråkrati og plunder, er interessant, sier Hanstad. Det er nærliggende å tro at det egentlige motivet for denne bekymringen er et helt annet.

«Generøs» godtgjørelse – delvis skattefri
Satsene i statens reiseregulativ er «generøse» og «overskuddet» kan være til dels betydelig. En indikasjon på dette er at man i det private næringsliv, som også kan benytte regulativet, i hovedsak velger å ikke benytte det.

Flere og flere private arbeidsgivere velger å dekke utgifter etter regning, i første rekke fordi det er enklere, men også fordi det som oftest gir lavere kostnader.

Dekning av faktiske utgifter er enkelt, ubyråkratisk og rettferdig
Kravet til originalkvitteringer er falt bort og vi har fått gode mobilløsninger for registrering og dokumentasjon av reiseregninger. Det er ikke lenger nevneverdige administrative byrder for arbeidsgiver ved utgiftsdekning etter regning.

Alle moderne regnskapssystemer har i dag intuitive apper for dette. Samtidig slipper virksomhetene manuelle og tidkrevende skjønnsmessige vurderinger opp mot de til dels komplekse skattereglene som gjelder når man benytter «statens satser».


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.