Diakonhjemmet Sykehus overtar kreftbehandling

diakonhjemmet

2. mars åpnet Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus. Dermed har sykehuset overtatt ansvaret for medikamentell kreftbehandling og palliasjon for pasienter fra egen sektor fra Oslo universitetssykehus.


På oppdrag fra Helse Sør-Øst utvider Diakonhjemmet Sykehus nå bredden av behandlingstilbud til befolkningen i sine sektorbydeler. I løpet av våren vil nye pasienter fra bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern som får brystkreft, lungekreft, mage/tarmkreft og bukspyttkjertelkreft få medikamentell kreftbehandling på lokalsykehuset. Det palliative tilbudet vil også bli utvidet.

Til høsten vil tilbudet ytterligere trappes opp til å gjelde nye pasienter med prostatakreft, lymfomer eller føflekkreft (malignt melanom). Pasienter med mage/tarmkreft, som allerede i dag opereres på Diakonhjemmet Sykehus, vil nå også få oppfølgende medikamentell behandling og palliativt tilbud her.

Det nye tilbudet er et ledd i en pågående prosess der hovedstadens to ideelle sykehus overtar mer lokalsykehusansvar for befolkningen i sine bydeler fra Oslo universitetssykehus. Overføringen av medikamentell kreftbehandling og palliasjon er det første store ansvarsområdet som overføres etter denne planen. 

Senter for kreftbehandling tilbyr ulik medikamentell kreftbehandling for de vanlige kreftformene, inkludert cellegift, immunterapi, målrettet behandling og antihormonell behandling. Behandlingen gis enten for å holde utbredt kreftsykdom i sjakk eller som tilleggsbehandling etter en kurativ operasjon. Sykehusets palliasjonstilbud vil være en integrert del av behandlingstilbudet for kreftpasientene.

Behandlingen skjer i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus, primærhelsetjenesten i bydelene og andre avdelinger på sykehuset.

Kreftpasientene på Diakonhjemmet Sykehus møter erfarne kreftleger som tidligere blant annet har jobbet på Oslo universitetssykehus, samt kreftsykepleiere med bred kompetanse.  Diakonhjemmet Sykehus er ikke større enn at pasientene med stor sannsynlighet møter de samme behandlerne hver gang de kommer hit.

Sykehuset legger vekt på helhet og kontinuitet i behandlingen, har gjennomgående korte ventetider og samarbeider nært både med palliasjonsteamet og med sykehusets tverrfaglige kompetanse for øvrig. 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.