Diabetesforbundet støtter opp om skolemat

grønnsaker

Diabetesforbundet anbefaler politikerne å innføre skolemat til alle skolebarn. Sunn skolemat vil forebygge folkehelsesykdommen diabetes type 2.


Stadig flere yngre personer får påvist diabetes type 2. Komplikasjoner ved sykdommen koster samfunnet store summer. 

Helsedirektoratets tall viser at en betydelig andel av norske barn er fete eller overvektige. Overvekt gir en mye høyere risiko for å utvikle diabetes type 2. 

– Skal vi forebygge at den oppvoksende generasjon ikke utvikler diabetes type 2 i like stor grad som den voksne generasjonen, så er skolemåltid et godt sted å starte, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot. 

Barn spiser mindre av de sunne matvarene enn kostholdsrådene anbefaler. De nye studiene fra UiA viser at barna som ble servert skolelunsj over en lengre periode, økte sitt inntak av sunne matvarer.

Diabetesforbundet har anbefalt myndighetene om å ta inn igjen frukt og grøntordningen i skolen. 

– Forskning på frukt og grønt i skolen har vist at barna spiste mer frukt og grønnsaker som følger av tilbudet. Den gode vanen med å spise frukt og grønt fortsatte ut i voksenlivet. Resultatene er positive, da vi vet at et økt inntak av frukt og grønt er vist å forebygge diabetes type 2, sier Allgot. 

Dessuten vet vi at sukkerinntaket blant barn med en lavere sosioøkonomisk bakgrunn er bekymringsverdig høyt. For mye sukker er koblet opp mot overvekt. Mennesker med lav sosioøkonomisk status er overrepresentert blant de som har diabetes type 2.

Derfor er sosialt utjevnende tiltak viktig i kampen mot sykdommen. Flere studier viser at skolemat er særlig effektivt for å utjevne sosiale forskjeller. 

– Alle politikere er nok enige i at sunn skolemat er et viktig verktøy. Uenigheten ligger i hvem som skal ha ansvar og hvem som skal betale. De sårbare barna taper mest, derfor mener Diabetesforbundet at skolemat må innføres nå, sier Allgot. 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.