Diabetesforbundet støtter forslaget til endringer i sukkeravgiften

sukkerbiter

Flertallet i utvalget som har vurdert sukkeravgiften anbefaler en mer helsebegrunnet avgift. Diabetesforbundet stiller seg bak anbefalingen.


Diabetesforbundet er positive til at flertallet i utvalget som har vurdert særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer går inn for å endre sukkeravgiften slik at den i større grad blir begrunnet ut i fra et helseperspektiv.

− Diabetesforbundet har i flere år jobbet for en mer treffsikker sukkeravgift som har bedre helse som førsteprioritet. Utvalgets anbefaling er helt i tråd med dette, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

− Nå håper vi at politikerne lytter til utvalgets flertall, fortsetter han.

Diabetesforbundet er opptatt av at en fremtidig sukkeravgift blir satt til et nivå som påvirker folks forbruksmønster i en positiv retning

− Dette kan være med på at enda flere tar klokere valg. Vi ønsker ikke å ta valgene for noen, men vi vet at pris kan være med å stimulere til at folk til å gjøre sunnere valg. Det er positivt både for den enkelte og fra et folkehelseperspektiv, sier Allgot.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.