Depresjon er svært utbredt blant synshemmede

NKVTS

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. – Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming også har andre funksjonsnedsettelser som er særlig utsatt for depresjon, sier forsker Audun Brunes.


Brunes er forsker ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og har undersøkt forekomst av depresjon blant blinde og svaksynte. Halvparten av deltakerne var født blinde eller svaksynte. Den andre halvparten mistet synet i barndommen eller i voksen alder. Totalt deltok 736 voksne over 18 år i undersøkelsen.

14 prosent er alvorlig deprimerte
– Det er særlig i de yngste aldersgruppene man finner dem som er mest utsatt for depresjon. Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon. Dette er betydelig høyere enn i normalbefolkningen der depresjon rammer mellom 4 og 8 prosent, sier Brunes.

Undersøkelsen avdekket et stort og udekket behov for helsehjelp. Flere enn én av ti deltakere hadde så store psykiske plager, deriblant plager knyttet til depresjon, at de ønsket henvisning til psykolog.

Dobbelt så ofte utsatt for overgrep
– Ensomhet, liten sosial støtte og det å ha vært utsatt for mobbing, vold eller overgrep, øker sannsynligheten for depresjoner. Våre forskningsresultater viser at disse risikofaktorene er mye vanligere blant blinde og svaksynte enn seende, sier Brunes.

Overraskende mange deltakere svarte nemlig at de synes det var vanskelig å komme i kontakt med andre mennesker. 60 prosent savner nære relasjoner og 40 prosent følte seg ekskludert fra sosiale nettverk.

De som stod utenfor arbeidslivet eller hadde andre funksjonstap i tillegg til synstapet var særlig rammet av ensomhet. Opplevelsen av mobbing var også langt vanligere. Det samme var vold og overgrep hvor synshemmede var utsatt dobbelt så ofte som seende. Et flertall av de som var blitt mobbet mente mobbingen hadde sammenheng med synshemningen.

En negativ spiral
Undersøkelsen peker på at blinde og svaksynte utgjør en minoritet i samfunnet som opplever isolasjon, diskriminering og stigmatisering.

– Gjentagende opplevelser av ekskludering eller negative livshendelser gjør ofte mennesker passive og maktesløse. Denne maktesløsheten leder mange inn i en negativ spiral, og resulterer i mer isolasjon, ensomhet og depresjon, forklarer Brunes, som understreker at bedre tilrettelegging og integrering av blinde og svaksynte i samfunnet bør være en sentral del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.