Demens koster 28 milliarder årlig

demens
demens
Demens er kostbart for samfunnet.

Demens koster samfunnet utrolige 28 milliarder årlig, nå mener Nasjonalforeningen for folkehelsen at regjeringen må ta initiativ til en omorganisering av forskningen innen hjerneforskning, for å framskynde kunnskapsutviklingen når det gjelder demens.


– Vi har ingen tid å miste, nå må det tas grep som gjør at vi kan gjøre større framskritt innen diagnostisering og behandling, sier Nasjonalforeningens forskningsleder dr. med. Anne Rita Øksengård.

Demens er alvorlig for dem det angår direkte, og legger beslag på store samfunnsmessige ressurser. Det er beregnet at demens koster samfunnet minst 28 milliarder kroner årlig. Forekomsten er av demens er beregnet å øke til det dobbelte innen 2040, som en konsekvens av at befolkningen blir eldre.

Nasjonalforeningen for folkehelsen deltar tirsdag på regjeringens toppkonferanse om hjerneforskning. Der vil Nasjonalforeningen presentere forslag som kan gi demensforskningen et nødvendig løft.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.