Debattbok om helsepolitikk lanseres

litteraturhuset
litteraturhuset
Debattbok om helsepolitikk lanseres på Litteraturhuset. Foto: Wikipedia.

HTA (Helsetjenesteaksjonen) lanserer debattboken «Ny helsepolitikk – det finnes løsninger». Debattboken, redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller, utgis i disse dager av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen. 25 eksperter fra helsefag, juss, økonomi, samfunnsfag og forvaltning viser at det finnes alternativer til dagens helsepolitikk.


De analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og munner ut i helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag – hvis de hadde villet – og som i så fall ville ført helsetjenesten på en riktigere kurs.

Stadig flere erfarer at dagens helsepolitikk har ført til mye byråkrati, overdrevent økonomifokus og en økende følelse av hjelpeløshet hos både helsepersonell og pasienter. Dette er bakgrunnen for etableringen av HTA. Men mange blir svar skyldig hvis de blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Sektoren oppleves som komplisert, og det er trolig også grunnen til at politikere fra alle partier ikke våger å ta de viktige helsepolitiske beslutningene, men overlater det til byråkratiet og konsulentselskapene.

I debattboken viser 25 eksperter at det finnes alternativer. Her formidles også erfaringer fra pasienter og pårørende. Ekspertene analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og kommer med helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag. Forslagene er konkrete og kontroversielle, og vil derfor bidra til å starte en viktig debatt.

Debattboken lanseres på Litteraturhuset i Oslo kl. 18.00, torsdag 26. januar 2017.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.