Coronaviruset: Trygge rammer for åpne barnehager

barn barnehage

– Det er bra at smitteveilederen for barnehage nå er på plass, slik at kommunene kan planlegge en trygg åpning fra 20. april. KS har jobbet for en tydelig og konkret nasjonal veileder. Samtidig må en del vurderinger gjøres lokalt, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.


Regjeringen presenterte onsdag nasjonal veileder for smittevern for gjenåpning av barnehager.

Folkehelseinstituttet er tydelig på at faren for smitte og sykdom blant barn er veldig liten. De negative konsekvensene av fortsatt stengte barnehager er store for både barn og samfunn.

Les også:  Vitamin K2 kan hjelpe mot Covid-19

De nasjonale helsemyndighetene har vurdert at det er trygt å drive skole og barnehage selv om det ikke er mulig å overholde samme avstand og gruppestørrelser som gjelder generelt.  Nasjonale helsemyndigheter mener det er trygt å åpne barnehager så lenge syke holder seg hjemme, de reduserer smittefare ved god håndhygiene og renhold, og reduserer kontakt mellom personer.

– KS stoler på de vurderingene som Folkehelseinstituttet har gjort, og kommunene vil gjøre sitt beste med å følge opp de rådene som er gitt. Så er det viktig at nasjonale myndigheter kommuniserer tydelig grunnlaget for vedtaket om en gradvis åpning, slik at både foreldre, ansatte og barn opplever det trygt å gå i barnehagen, sier Gram.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Barn har etter opplæringsloven både rett og plikt til grunnskoleopplæring. KS har bedt om nasjonale rammer for åpning av skolene, fordi det er nasjonale helsemyndigheter som må avklare hva som er trygt utfra hensynet til smittevern. Samtidig er det gitt rom for noe lokal tilpasning utfra lokale forhold.

– Kommunene har vist en stor evne til fleksibilitet og omstillingsevne i denne krevende situasjonen, og vi vet at de nå gjør en stor innsats for å sikre en god og trygg åpning av skoler og barnehager.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Både KS og kommunene skal også bidra til å formidle informasjon om hvordan vi kan åpne barnehager og skoler på en trygg måte – både for ansatte og barn.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.