Coronaviruset: Fortsatt på jobb for utsatt ungdom

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Mange barn og ungdom går en vanskelig tid i møte nå som landet stenges ned. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet uttrykker bekymring for ungdom som har tiden på skolen som sitt eneste fristed fra en utrygg eller vanskelig hjemmesituasjon.


IMDis direktør opplyser at det fortsatt er mange som er på jobb for de som trenger noen å prate med. Hun ber ungdom fortsette å ta kontakt hvis de opplever trusler, vold eller sterkt sosial press på hjemmebane.

– I Norge har vi et omfattende hjelpeapparat for unge som har behov for hjelp, sier LIbe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Hun viser spesielt til ordningen med minoritetsrådgivere på videregående skoler og peker på at direktoratet har bedt sine ansatte være ekstra tilgjengelige og strekke seg enda lengre i disse dager. På imdi.no ligger en oversiktover hvilke skoler som har minoritetsrådgiverog hvordan de kan kontaktes.Man må ikke være elev på den aktuelle skolen for å kunne ta kontakt. Hun viser også til andre viktige tilbud som Røde Kors sin chattetjeneste og siden ung.no der det offentlige samarbeider om åsvare på spørsmål fra ungdom som kan stilles helt anonymt.

En minoritetsrådgiver er til daglig ansatt ved en videregående skole og jobber for dem som opplever at noen rundt dem hindrer deres frihet, som valg av ektefelle, venner, kjæreste, utdanningsvalg og fritidsaktiviteter og som bruker vold, trusler eller sosialt press for å begrense unge mennesker.

Til ungdom som møter en krevende hjemmesituasjon i tiden som kommer, har IMDi-direktøren følgende beskjed:

– Husk at selv om samfunnet er i krise, så har du akkurat de samme rettighetene som før. Frihet fra negativ sosial kontroll, tvang, utrygghet og trusler er fortsatt noe alle barn og unge har rett på. Her er vi mange som vil stille opp. Derfor er vi fortsatt på jobb, sier Rieber-Mohn.

IMDis minoritetsrådgivere har, i likhet med store deler av befolkningen, hjemmekontor om dagen. IMDis direktør presiserer at de likevel er på jobb og kan nås på telefon, facetime eller skype. Minoritetsrådgivere vil også sette ungdom i kontakt med riktig hjelpetjeneste dersom de har behov for ytterligere hjelp og beskyttelse.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets direktør viser avslutningsvis til en oversikt på imdi.no som viser døgnåpne hjelpetjenester som kan kontaktes.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.