Coronavirus

Sykdomsportalen.no viser på denne siden innsamlede data for coronavirs utbruddet fra alle land over hele verden. Informasjonen oppdateres live.

Sort by confirmed numbers.

Country or RegionCasesDeathsRecovered