Bruken av antibiotika går nedover: Myndighetenes mål kan nås

apotekforeningen

Det har vært en ganske jevn nedgang i bruken av antibiotika de siste årene. Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk.


Det er et helsepolitisk mål å redusere bruken av antibiotika med 30 prosent fra 2012 til utgangen av 2020. Dermed er man omtrent i rute til å nå målet.

– Helsetjenesten er på god vei, men skal vi nå målet om 30 prosent reduksjon, må det fortsatt gjøres en innsats. Skal vi beholde antibiotika som et effektivt middel mot infeksjoner i fremtiden, er det nødvendig både å bli mer restriktive i bruken og å bruke smalspektrede antibiotika når det er mulig. Bare da kan vi redusere risikoen for at bakteriene blir resistente. Økt vaksinering mot influensa er også et godt tiltak for å redusere bruken av antibiotika i forbindelse med eventuelle følgesykdommer, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Tallene fra Apotekenes bransjestatistikk omfatter legemiddelgruppen antibiotika med unntak av det antiseptiske middelet Hiprex som ikke forårsaker resistensutvikling.

Tallene fra Apotekenes bransjestatistikk viser at bruken av antibiotika pr innbygger sank med 3,8 prosent fra 2017 til 2018 målt i antall definerte døgndoser (DDD) pr innbygger. Dette er en mindre nedgang enn året før, da bruken sank med over 5 prosent. Skal målet nås innen utgangen av 2020, må bruken reduseres i samme takt som i fjor også i 2019 og 2020.

Best i primærhelsetjenesten
– Når vi ser nærmere på tallene, viser de at nedgangen i bruk av antibiotika er større i primærhelsetjenesten enn i sykehus og institusjoner. Primærhelsetjenesten står for omkring 85 prosent av all bruken, så det er ekstra positivt at denne delen av helsetjenesten har tatt skikkelig grep, mener Faksvåg.

Antall doser antibiotika som er solgt fra apotekene til reseptkunder er redusert med 24 prosent, mens nedgangen i sykehus og andre institusjoner er på 18 prosent.

– Tallene tyder på at fastlegene har tatt resistensutfordringen på alvor, og har tatt viktige og riktige grep de siste årene. Kanskje det også er en større forståelse i befolkningen om at man må redusere bruken av antibiotika. En del av forklaringen på den store nedgangen i forbruket av antibiotika i primærhelsetjenesten er nok også økt bruk av Hiprex, tror Per Kristian Faksvåg.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.