Brann- og redningstjenestens oppgaver skal gjennomgås

KS Bedrift, Asker og Bærum Brannvesen og Vestfold interkommunale brann og redning.

– Dette er en viktig etappeseier og noe vi har jobbet for lenge, sier Øistein Gjølberg Karlsen, direktør for beredskap, brann og redning i KS Bedrift.


Brann og redning er stadig oftere første nødetat som er fremme ved et ulykkessted. Med sin raske responstid og tilstedeværelse over hele landet får brann og redning nye oppgaver. Dette skaper utfordringer og må ikke gå ut over kjerneoppgavene.

Les også:  Stor etterspørsel på luftrensere – Ren innendørsluft blir viktigere for bedre livskvalitet

– Derfor har vi lenge tatt til orde for en prinsipiell gjennomgang av hva tjenesten skal gjøre av oppgaver på vegne av andre, sier Gjølberg Karlsen.

Den nye regjeringen har nedfelt i sin plattform at man skal «gjennomgå beredskapskapasiteten i kommunene, inkludert rollefordeling mellom brannvesen, politi og helsevesen».

– Det er godt at våre argumenter har blitt hørt. Nå må dette arbeidet på sikt føre til en bedre beredskap i kommunene, legger Gjølberg Karlsen til.

Les også:  Stor etterspørsel på luftrensere – Ren innendørsluft blir viktigere for bedre livskvalitet

Bilde: KS Bedrift, Asker og Bærum Brannvesen og Vestfold interkommunale brann og redning.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.