Boots Norge inngår samarbeid med United Nations Foundation

boots

I samarbeid med United Nations Foundation (UNF) skal Boots Norge bidra til vaksinering av barn i utviklingsland.


Mange barn i verden dør fremdeles av sykdommer det finnes effektive vaksiner mot. United Nations Foundation jobber sammen med vaksinealliansen Gavi og UNICEF aktivt for å vaksinere barn i land der tilgangen på vaksine er dårlig.

Fra denne høsten av vil Boots Norge bidra til flere barn kan få vaksiner i samarbeid med UNF. Når kunder i Norge får satt vaksiner i Boots apotek, vil Boots Norge bidra til vaksinering i utviklingsland.

– Dette er vaksiner som går til land der myndighetene ikke har mulighet til å kjøpe inn vaksiner til barnevaksinasjon i samme omfang som Norge har. Tilsvarende vaksiner inngår i de vaksinasjonsprogrammene alle barn i Norge får tilbud om, slik som vaksiner mot de potensielt livstruende sykdommene polio og meslinger, forteller Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i Boots Norge.

Søsterorganisasjonen til Boots apotek i USA, apotekkjeden Walgreens,har samarbeidet med UNF i snart åtte år gjennom programmet «Get a Shot, Give a Shot». Siden 2013 har Walgreens bidratt til at 50 millioner barn har fått vaksine mot meslinger og polio.

– Erfaringene viser at dette nytter. Å bli vaksinert har enorm betydning både for det barnet det gjelder, familien og samfunnet for øvrig. Et sykt barn påvirker alle. Sykdommen kan få svært alvorlige konsekvenser, og øke faren for ekstrem fattigdom, i tillegg til de helsemessige skadevirkningene. Vi ser på dette som et svært meningsfullt tiltak, og gir altså kundene våre muligheten til ikke bare å beskytte seg selv og sine omgivelser, men også muligheten til å beskytte et barn i et utviklingsland, dets familie og samfunnet barnet lever i, forteller Thune.

Boots Norge garanterer en minstesum til vaksinasjonsprogrammet i 2020/2021 som tilsvarer minst 100 000 vaksiner.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.