Bøler bad klar for totalrehabilitering

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har signert kontrakt med Viking Entreprenør AS om en omfattende rehabilitering av Bøler bad. Arbeidene er planlagt ferdigstilt sommeren 2021.


Rehabiliteringen av det populære og tradisjonsrike bydelsbadet, som har inntil 100 000 årlige besøk, omfatter blant annet et nytt stålbasseng og nødvendige oppgraderinger av garderobeanlegget, HC-tilpasninger og utvidelse av teknisk rom.

– Målet er å gi badeanlegget et kvalitativt løft, samtidig som man vil beholde mye av anleggets eksisterende planløsning og bevare byggets identitet forteller avdelingsdirektør Merete Hoff i Kultur- og idrettsbygg.

De mest omfattende endringene i bygget innebærer:

– Innsetting av nytt stålbasseng 
– Ny romløsning for publikumsgarderober 
– Utskiftning av tekniske anlegg
– Nytt og utvidet ventilasjonssystem
– Tilkobling til lokalt fjernvarmeanlegg
– Utvendig rehabilitering

Strenge miljøkrav har vært en sentralt del av konkurransen, med blant annet krav til utslippsfrie maskiner og miljøvennlig transport og leveranser til og fra byggeplass.

– Vi takker KID for tillitserklæring og ser frem til å levere vårt beste. Dette er et stort og spennende oppdrag for oss, miljøplanlegging og prosjekteringen er allerede i gang. sier Søren Christensen, daglig leder i Viking Entreprenør.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.