Biskop besøker sykehus

sykehus prest
sykehus prest
Biskop Solveig Fiske i samtale med en av de ansatte ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Det er visitasdager i Hamar bispedømme. Biskop Solveig Fiske skal i løpet av perioden 27. mars – 7. april ha møter med representanter for de ulike sykehusene som hører til Sykehuset Innlandet. De to første sykehusene som ble besøkt, var Gjøvik og Lillehammer. På Gjøvik er det i dag en sykehusprest, Anne Hvinden, mens stillingen på Lillehammer inntil videre er vedtatt ubesatt.


Olav Nordengen, sykehusprest på Reinsvoll psykiatriske sykehus og i tillegg også tillitsvalgt for sykehusprestene ved Sykehuset Innlandet, tegner ved hjelp av sin egen tjeneste et bilde av en tjeneste som har utviklet seg i takt med tiden.

– Da jeg begynte som sykehusprest for nesten 30 år siden, var det på slutten av tiden for de lange oppholdene på psykiatriske sykehus. For mange pasienter kunne oppholdet vare i flere tiår. Det var å leve sine liv innenfor murene. Dermed skulle også alt det som skjedde i samfunnet forøvrig, også skje på innsiden. Stillingens første instruks var utformet i 1912, og arbeidet den gang var å fokusere på andakter og gudstjenester, samtidig som det skulle forberedes til konfirmasjon.

Men da disse langtidsenhetene ble avviklet, endret det også behovet for en del av sykehusprestens klassiske oppgaver. I stedet meldte de pastoralkliniske krav seg.

– Etter hvert jobbet vi mer tverrfaglig og sammen med ansatte som psykologer, leger, sykepleiere. Det har utfordret min presterolle, men også tilført den en ny dimensjon. Det er mange spørsmål som må avklares. Blant annet om hvilke forventninger en pasient har til fortrolighet og tillit i samtale med en prest.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.