Besøksforbud ved sykehjem berører retten til privatliv og familieliv

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) ønsker velkommen utarbeidelsen av en besøksveileder for sykehjem og andre helseinstitusjoner.


– Det følger av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen at alle, også eldre på institusjon, har rett til privat- og familieliv. Å tilrettelegge for besøk i institusjonene handler derfor om mer enn helsemyndighetenes etiske ansvar, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

NIMs direktør, Adele Mestad, synes det er veldig bra at Helse- og omsorgsdepartementet, sammen med kommunene og landets øvrige helsemyndigheter, nå jobber aktivt med å gi eldre og andre beboere i helseinstitusjoner mulighet til å få besøkt sine nærmeste. Men dette handler om mer enn helsemyndighetenes etiske ansvar.

Les også:  Vitamin K2 kan hjelpe mot Covid-19

Det følger av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen at alle, også eldre på institusjon, har rett til privat- og familieliv.  Begrensninger i denne rettigheten kan kun tillates dersom de har hjemmel i lov, er nødvendige, og forholdsmessige. Også beboernes pårørende har tilsvarende rettigheter. Retten til privatliv kan også etter omstendighetene omfatte mulighet til å ha kontakt med nære venner. Vi hos NIM har nylig spilt dette inn til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, hvor vi nettopp understreket viktigheten av at slike menneskerettslige vurderinger må ligge til grunn for arbeidet med besøksveilederen, og at det må legges stor vekt på å utarbeide og prioritere ressurser til å iverksette kompenserende tiltak for å tilrettelegge for kontakt mellom eldre og deres pårørende

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Et annet menneskerettslig krav er retten til likebehandling på tvers av kommuner, slik at ikke ressurssituasjonen i den enkelte kommune blir avgjørende for i hvilken grad det er mulig å iverksette avbøtende tiltak i ulike institusjoner. Kommunene har et selvstendig menneskerettighetsansvar.

– NIM har stor forståelse for at det kan være krevende for helseinstitusjoner å lempe på besøksforbud og samtidig hindre smitte av COVID-19, særlig med tanke på at mange beboere på sykehjem og andre helseinstitusjoner er i risikogruppen. Men kommunene må stille seg spørsmål om samme effekt kunne vært oppnådd med mindre inngripende tiltak overfor den enkelte, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Les også:  Vitamin K2 kan hjelpe mot Covid-19

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.