Ber bedrifter bruke digitale møter under korona-utbruddet

macbook

Med dagens regelverk er hovedregelen at norske selskaper avholder fysiske styremøter og generalforsamlinger. Dette kan i dagens situasjon medføre smitterisiko og reiserestriksjoner kan gjøre det umulig å gjennomføre.


– Med tanke på korona-utbruddet er dermed dagens regelverk til hinder for å sikre at selskapene forvaltes betryggende. Vi endrer det derfor midlertidig slik at selskapene kan erstatte fysiske møter med digitale, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Næringslivet melder om utfordringer om å avholde styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og lignende på grunn av koronaviruset. Det skyldes blant annet krav i selskapslovgivningen om fysisk oppmøte.

Les også:  Spekter og Norsk Sykepleierforbund enige om lønnsoppgjøret for sykehusene

– Norske bedrifter må ta nødvendige beslutninger også mens virusutbruddet pågår. Krisesituasjonen gjør at fysiske møter bør unngås. Vi kommer derfor med midlertidige regler, slik at for eksempel styret ikke må møtes fysisk, men heller kan gjennomføre møter digitalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

 Å holde hjulene i gang i norske selskaper betyr å ta store og små beslutninger. En del beslutninger skal tas av styret, årsmøte eller generalforsamling. Mange selskaper må nå handle raskt for å håndtere utfordringer korona-smitten har medført. 

Les også:  Leger i fem byer tas ut i streik

 Forsvarlig forvaltning

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå åpne for at også allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper, stiftelser og samvirker midlertidig skal få unntak fra kravet om fysiske møter og heller gjennomføre møtene digitalt. 

– Selskapene er avhengige av å iverksette nødvendige tiltak for å sikre virksomheten. Det kan for eksempelvære behov for kapitalinnsprøytning og låneopptak direkte som følge av situasjonen. Da er det viktig at selskapene raskt og effektivt kan gjennomføre generalforsamlinger og styremøter, sier næringsministeren. 

Les også:  Redd for å bli smittet, ikke for å smitte andre

En rekke regler legger allerede til rette for bruk av digitale verktøy for aksjeselskaper. Det er i de fleste tilfellene tillatt med elektronisk saksbehandling, forhåndsavstemning og bruk av fullmakt ved generalforsamlinger. Når de nye reglene er på plass, vil disse mulighetene ytterligere utvides

– Å ta disse reglene i bruk kan bidra til en forsvarlig forvaltning av selskapet uten at risikoen for smitte øker. Vi oppfordrer alle til å delta i dugnaden og ta de nødvendige forholdsregler for å unngå spredning av koronaviruset, sier Nybø.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.