Bedre folkehelse med frivillighet

frivillig unghjelp
frivillig unghjelp
Victoria Dollst Kvinnsland og Vilde Adolfsen er frivillige i UngHjelp. De driver en chat hvor unge kommer i kontakt med andre ungdommer som har erfaring med psykiske lidelser. Foto: Anton Ligaarden / Paragon Features

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Fylkeskommunene inviteres til å ta en regional samordnings- og utviklingsrolle, som blant annet innebærer samarbeid med kommunene, forsknings- og kompetansemiljøer, ungdom og frivillig sektor.


Den 25. april møttes kommuner, frivilligheten, KS og Helse- og omsorgsdepartementet på Sentralen i Oslo for å diskutere hvilken plass frivilligheten vil få i folkehelseprogrammet fremover.

Rådet for psykisk helse er en annen norsk organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap om psykisk helse og som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser. Rådet kaller frivilligheten en mestringsarena og er opptatt av at de som melder seg frivillig og hjelper andre også hjelper seg selv.

– Frivilligheten bidrar for den som gjør og den som får. Man kan gi selv om man ikke har det så bra, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, som tidligere har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

– Det er så viktig at vi skaper arenaer utenfor arbeidslivet, hvor man kan oppleve mestring. Og det er viktig at frivilligheten er besvisst på at de spiller nettopp denne rollen, fortsetter Gundersen.

Folkehelseeffekt og frivillighet
Samarbeidsforumet for frivillige organisasjoner i Norge, Frivillighet Norge, mener kommuner og fylkeskommuner burde se Folkehelseprogrammet som en mulighet for starte opp nye og styrke allerede eksisterende folkehelsefremmende tiltak i frivillig sektor.

Samtidig frykter Frivillighet Norge at frivillighetens folkehelsefremmende effekt skal glemmes når kommunale tiltak utvikles.

– Frivillighet er folkehelse. Jeg håper at kommunene ser verdien i å samarbeide med frivilligheten om folkehelsetiltak og inviterer frivilligheten inn når folkehelseprogrammet skal i gang. Dersom de nye midlene kun blir brukt på folkehelsefremmede tiltak i kommunal regi er det en tapt mulighet for lokalsamfunnet. Da tar man ikke i bruk de mulighetene som frivilligheten representerer, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.