Bane NOR iverksetter smitteverntiltak på stasjonene

tog

Bane NOR intensiverer renholdet på norske jernbanestasjoner. Også korona-informasjonen som er gjort tilgjengelig for de reisende på stasjonene, blir oppdatert.


Norge er i en ny fase når det gjelder utbredelse av koronasmitte. Bane NOR har derfor økt beredskapen og innfører strengere tiltak for å hindre smittespredning.

Dette er viktig både for å ivareta sårbare grupper i samfunnet, og for å strekke ut smitteutbredelse i tid for å unngå å belaste kritiske samfunnsfunksjoner – først og fremst helsevesenet, men også kritisk infrastruktur som togfremføring.

Bane NOR overvåker situasjonen og har intensivert renholdet på norske jernbanestasjoner, særlig på områder som berøres hyppig av de togreisende, som håndløpere på rulletrapper, rullebånd og trapper, heisknapper, armlener på stoler i venterom og selvsagt offentlige toaletter.

I tillegg oppdateres koronainformasjonen som er tilgjengelig for de reisende på stasjonene.

Bane NOR er også i dialog med leietakere som driver utadrettet virksomhet på stasjonene og oppfordrer dem til å ta nødvendige forholdsregler og følge myndighetenes anbefalinger.

Bane NOR har et koordineringsansvar mot togselskapene. Bane NOR er i løpende dialog om håndtering og tiltak med dem og med Jernbanedirektoratet, og man gjør kontinuerlig vurdering av situasjonen og føringer fra myndighetene.

Det kan bli nødvendig at Bane NOR gjennom koordinerende beredskapsansvar, gir føringer til togselskapene. Inntil videre kan det være klokt å forskyve på jobbreisen hvis det er en mulighet. Bane NOR anbefaler å følge helsemyndighetenes råd og så er det opp til hver enkelt arbeidsgiver å ta stilling til rådene.

Situasjonen utvikler seg raskt og alle må være forberedt på at rådene kan bli endret. Bane NOR vurderer fra dag til dag hvilke nye tiltak vi må sette inn. Å avlyse møter og arrangementer over en viss størrelse er en del av denne vurderingen.

Alle Bane NOR sine ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra så langt det lar seg gjøre, og begrense reiser, møter og arrangementer mest mulig. I tillegg setter Bane NOR inn flere tiltak for å hindre smitte i alle våre jobblokaler.

Bane NOR følger selvsagt helsemyndighetenes råd fra dag til dag og oppfordrer også de reisende og ansatte til å gjøre det samme.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.